Site pictogram Tilburgers.nl

Ook het Theresialyceum krijgt een biodiversiteitstuin

De tuin naast Theresialyceum wordt aangelegd

Ook het Theresialyceum aan de Professor Cobbenhagenlaan krijgt  net als de ernaast gelegen Kamer van Koophandel (het Corpachuis) een biodiversiteitstuin.  De tuin moet in november klaar zijn.  Het Theresialyceum had bij de gemeente Tilburg een verzoek ingediend om het stuk openbaar groen naast de school als een speciale tuin in te richten.

Bijzonder aan de biodiversiteitstuin is de soortenrijkdom. Zo krijgt de “Theresiatuin” verschillende leefgebieden: een lentebos, een boomgaard, een plas (diepte waar regenwater wordt opgevangen en doordringt in de bodem), een zogenaamde Brabantse haag en gevelbegroeiing tegen het gebouw. Het Theresialyceum krijgt ook een buitenlokaal in de tuin, waar les wordt gegeven.

Wethouder Marieke Moorman (Natuur): “Duurzaamheid en biodiversiteit zijn steeds belangrijkere termen. Niet alleen voor ecologen maar voor iedereen. Het jaar 2010 was niet voor niets het jaar van de biodiversiteit. De tuin rond het Theresialyceum sluit mooi aan op de biodiversiteitstuin rond het Corpachuis, waar onder andere de Kamer van Koophandel is gevestigd. Dat levert een versterking op van de natuurwaarden in dit gebied, en een verbetering van de verbinding met het Professor Cobbenhagenpark. En het is natuurlijk leuk en leerzaam voor de leerlingen van het Theresialyceum!”. De tuin koste 45.000 euro en komt uit het potje van biodiversiteitsjaar 2010. De tuin is openbaar gebied en de gemeente gaat voor het onderhoud zorgen.

Mobiele versie afsluiten