Site pictogram Tilburgers.nl

Open brief: het nieuwe – stenige – Wagnerplein

Gastbijdrage en open brief van Marcel de Stadsimker

Beste Wethouders,

Afgelopen weekend kreeg ik een foto onder ogen van het nieuwe Wagnerplein, Tilburg Noord. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me verbaasd heb over de inrichting tot op dit moment. Ik begrijp dat er nog ‘groenbakken’ zullen worden geplaatst. Maar dan nog ….

Graag wil ik mijn grote zorg uiten over zoveel ‘verstening’. Mijn vraag is waarom u bij de herinrichting van het – altijd al versteende Wagnerplein – geen rekening hebt gehouden met de ons omringende klimaatproblemen. Graag wil ik mijn persoonlijke aantekeningen met u delen:

Al weer twee jaar geleden (eind 2016 !) werd er in het overlegplatform Groen013, door wethouder dhr. M. Jacobs verteld over de groene (on-)leefbaarheid in Tilburg (Oud-) Noord. Het was zelfs voor mij destijds schrikken toen we te horen kregen dat de zomer-temperatuur in Tilburg-Noord over enkele jaren significant hoger zouden zijn dan bijvoorbeeld in de Reeshof. Ik begrijp inmiddels dat het afgelopen zomer 7 !!! graden scheelde …..Oorzaak van deze extreme hittepiek in de zomer zou de ‘verstening’ zijn. Stenen houden immers warmte vast …..

Eén van de oplossing voor de verstening van ons stedelijk gebied is het vergroenen van (school-)pleinen. Stel je toch eens voor dat we – om te beginnen – onze (school-)pleinen zouden kunnen vergroenen ….. Stenen eruit … natuur erin ….

Dat is niet alleen goed tegen de ‘stenen zomerhitte’, maar helpt ook nog eens tegen een ander klimaatprobleem: de wateroverlast bij de te verwachten hoosbuien …. Afgelopen voorjaar heeft de provincie Noord Brabant veel geld beschikbaar gesteld voor de vergroening van onze schoolpleinen …. U zult daar vast van gehoord hebben?

Ook particulieren worden inmiddels opgeroepen hun tegel-tuintjes te verwijderen en door zogeheten ‘blauwe tuintjes’ te vervangen. Tuincentra doen hun regentonnen in de aanbieding …. Allemaal in de strijd tegen mogelijke wateroverlast. Vele Tilburgers spannen zich in om bovenstaande klimaat-problemen mede op te lossen.

Aanleg blauwe ader

Ook onze eigen gemeente spant zich op alle mogelijke manieren in om verstening tegen te gaan en vergroening te bevorderen …. Ook erkent men inmiddels de problemen die gepaard gaan met extreme wateroverlast. Wat dat laatste betreft denk ik met name aan de aanleg van de grote ‘Blauwe Ader’ in Noord-West, bij ‘het draaiend huis’.

Vanuit bovenstaande persoonlijke aantekeningen snap ik persoonlijk helemaal niets van de inrichting van het nieuwe Wagnerplein. …. Over ‘individuele smaak’ …. mooi of niet-mooi …. daarover valt te twisten ….. Maar: Waarom is er op het Wagnerplein zo weinig ambitie getoond op het vlak van klimaatverandering en -problemen? Hoe het ook zij ….. Ik begrijp dat de herinrichting van het Wagnerplein inmiddels zo goed als afgerond is? Er zal ons als burgers vast geen tweede kans worden geboden om het alsnog anders in te richten ?

Des te meer wil ik u vragen om op een volgend moment (bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Koningsplein) nog eens goed te kijken naar bovengenoemde klimaat-aandachtspunten, die u vast zelf ook zult (h)erkennen …..

Graag wens ik u en de uwen
Fijne feestdagen &
een mooi -klimaatbestendig- 2019 !

Mobiele versie afsluiten