Site pictogram Tilburgers.nl

Open brief: Tilburg University & Social Media?

Tilburg, 8 december 2010

Lieve UvT Tilburg University,

Met lede ogen kijken we nu al enige tijd het gestuntel van onze universiteit aan. Een nieuwe naam, Tilburg University, met het verbod op een afkorting en een extensie .edu die vrijwel alleen in de VS voorkomt. We hebben ons ingehouden. Nu het gestuntel doorgaat op het gebied van social media, moeten we wel. Het niet opzoeken van interactie, het steevast ontwijken van de discussie, het niet omkaderen van online activiteiten en, veel belangrijker, het niet benutten van aanwezige potentie – en dat voor een jeugdige instelling als een universiteit. Als kers op die taart lazen we gisteren -via ons online netwerkje- het summum van kortzichtigheid door nota bene de Baas Communicatie van UvT Tilburg University:

“Sociale media zoals Twitter en Facebook, zien we niet als een officieel publicatiemedium. Een Twitterberichtje zie ik meer als een toevallige ontmoeting op straat.”

“Oei!” denken wij dan eufemistisch – “hier gaat echt iets mis”.

British Petroleum vond Twitter zeker ook geen officieel medium? (google dat maar eens). Kent u willekeurige ontmoetingen die persberichten verspreiden? Die #liften regelen? Sociale media vormen allang geen toevalligheidje meer. Denkt u dat Harvard toevallig bijna 150.000 (!) keer gratis, extra, moeiteloze exposure gegenereerd heeft op Facebook? Nee, dat is geen toeval. Daar wordt over nagedacht door mensen die juist níets aan het toeval willen overlaten. Het moet toch allemaal Amerikaans? Kijk het daar dan af en haal je legitimiteit uit het feit dat Amerikaanse universiteiten sociale media op waarde schatten.

We zullen hier verder geen uitgebreide case bouwen over de kracht van sociale media. Daar is een kwartiertje Google veel effectiever in. Wat ons zorgen baart, is dat de houding van de UvT, bij monde van Walther Verhoeven, een fundamentele onderschatting van de kracht van sociale media laat zien. En dat is zorgelijk op dit niveau en in veel opzichten een metafoor voor een universiteit die pretendeert te onderzoeken en onderwijzen voor de toekomst. Het valt niet te ontkennen dat sociale media een onderdeel zijn geworden van de samenleving die Tilburg University probeert te begrijpen. De universiteit moet inderdaad niet willen reguleren hoe online, door anderen, over UvT Tilburg University gesproken wordt. We hebben het hier ook niet over regels of beperkingen, we hebben het over beleid en (zelfs) over visie. Hoe UvT Tilburg University zelf online spreekt en hoe ze kan bijhouden hoe anderen dat doen, daar liggen wel kansen.

Die visie ontbreekt volledig en de onwil om te verkennen begint hilarische vormen aan te nemen. Dat moet echt veranderen, en dat kan beginnen bij Communicatie&Marketing.

Geachte heer Verhoeven, u kunt niet alles bijhouden of weten, en dat hoeft ook niet. Maar bij uw functie en afdeling hoort ons inziens een professionele nieuwsgierigheid. En die kunt u uitbuiten. U zit bovenop 10.000 studenten die beter gewend zijn aan het tempo van verandering en die beter in staat zijn de effectiviteit van sociale media te zien dan u. Tap uit dat vaatje en plug in op die collectieve kennis. U hoeft niet direct alles te begrijpen, maar wel met een beetje tempo. U laat het los lopen, dat is -altijd!- het gevaarlijkste wat je kunt doen.

Wij zijn alvast bereid een uurtje met u te sparren. Beginnen we bij het begin, om een beetje houvast te krijgen.

Is getekend,

Hans van Driel & Pim Nauts

Hans van Driel is Associate Professor bij de faculteit Geesteswetenschappen en onderwijsdecaan. Pim Nauts is afgestudeerd in Human Aspects of IT.

Mobiele versie afsluiten