Site pictogram Tilburgers.nl

Open les stedelijke ontwikkeling Piushaven

06-11-2015-Tilia-nieuwbouw-jeruzalem-kanaal-rondvaartboot-PiushavenOp maandag 6 juli is er een bijzondere open les over de ontwikkeling van de Piushaven. Spreker tijdens deze open les is de projectmanager gebiedsontwikkeling Piushaven van de gemeente Tilburg Thérèse Mol. Zij is voortdurend bezig met verbinden.

Met open vizier gaat ze de dialoog aan met partijen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de Piushaven. “Commitment, samenwerking en vertrouwen, daar gaat het om.” zegt de projectmanager. Ze verlangt van stakeholders zich te committeren aan het gebied en samen met het Kwaliteitsteam altijd bezig met de vraag: hoe kan het wél? Tijdens de open les neemt ze u mee in hoe ze daarin slaagt.

Hoe transformeer je een in onbruik geraakte industriehaven tot een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren? 05-31-2015-2656Open-Dag-Piushaven-StadstuinderijDoor te verbinden; bestaande met nieuwe wijken, projectontwikkelaars met ambtenaren, omwonenden met ondernemers. Het resultaat is een levendig gebied aan het water dat opvalt door zijn ruimtelijke kwaliteit. De Stadstuinderij Piushaven is de de meest recente ontwikkeling.

De open les is van 16-18 uur in het Informatiecentrum Piushaven, Piushaven 3-02 in Tilburg. Deelname is gratis, aanmelding is wel gewenst. Meer informatie over aanmelden is hier te vinden.

Achtergrond:

De Piushaven verbindt het centrum van Tilburg middels het Wilhelminakanaal met het waterwegennet in Nederland. Haven en kanaal werden beide in 1923 geopend en intensief gebruikt tot in de jaren zestig. Daarna nam de economische betekenis af. In 1983 werd een deel van de Piushaven gedempt voor woningbouw. Plannen om de hele haven droog te leggen stuitten op verzet van inwoners. Gaandeweg zag het gemeentebestuur in dat het water (een schaars goed op de Brabantse zandgronden), tal van mogelijkheden bood.

Inmiddels is het gebied volop in ontwikkeling. Piushaven bruist en is in trek. Unieke woningen werden hier ook in de recessieperiode verkocht en ondernemers zijn enthousiast om hier creatieve ondernemingen te starten. Het  jaarlijks activiteitenprogramma ‘Piushaven Levend Podium’ zorgt voor levendigheid in het gebied en een stevige branding. De kern van het succes: verbinding en samenwerking.

 

Mobiele versie afsluiten