Site pictogram Tilburgers.nl

Openbare wc’s in Tilburgse binnenstad: ’toedeloe’ of dixi’s

De techniek staat bijna voor niets. In de afgelopen 10 jaar werden zelf rijdende auto’s uitgevonden, werd er water ontdekt op Mars en werd de zwaartekrachtgolftheorie van Albert Einstein viermaal bewezen. Maar in diezelfde tien jaar is het nog niet gelukt om de Tilburgse binnenstad te voorzien van openbare toiletten om een bezoek aan het winkelhart prettiger te maken. Want zolang – minstens tien jaar – zijn raadsleden van diverse Tilburgse politieke partijen al bezig om het stadsbestuur ervan te overtuigen dat dit nodig is. Toiletten waar ook vrouwen en minder validen gemakkelijk gebruik van kunnen maken.

De meest recente poging van de raadsleden Jan van Esch (D66) en Nathalie Nijs (GroenLinks), in de vorm van raadsvragen aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) lijkt opnieuw niet op korte termijn resultaat te gaan boeken.

Op de website www.waarkaniknaardewc.nl, een gezamenlijk initiatief van vier landelijke patiëntenorganisaties, staat een onderzoek gepubliceerd naar de toiletvriendelijkheid van de 50 grootste Nederlandse gemeenten. Tilburg bungelt hier bijna onderaan op de 48e plaats.

Het College geeft in haar antwoord aan dat vrouwen en minder validen in Tilburg naar het toilet kunnen bij de parkeergarages Tivoli, Louis Bouwmeesterplein en het Pieter Vreedeplein. En dat er openbare toiletten zijn in enkele winkels, zoals Bakker Bart en Hema en in de bibliotheek. Bovendien heeft de gemeente bij Wereldhave opgemerkt dat het hebben van openbare toiletvoorzieningen in het kernwinkelgebied belangrijk is. Wereldhave heeft aangegeven dat zij dit als vastgoedeigenaar ook belangrijk vindt. In de Emmapassage komen nieuwe openbare toiletvoorzieningen.

We stellen daarom voor een onderzoek te doen en een plan te maken, om zo tot een netwerk te komen van goede, schone openbare sanitaire voorzieningen op diverse plekken. Het vormgeven van een plan van aanpak voor een toegankelijk Tilburg staat reeds op de planning voor 2018. Dit ter navolging van het geratificeerde VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. In 2017 werken we aan een procesvoorstel om tot het bovengenoemde plan te komen. Hiervoor worden informatiebijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot het onderwerp toegankelijkheid in de stad. Tijdens deze informatiebijeenkomsten halen we knelpunten op.

Het College wil ook kijken naar concepten en ideeën van buiten Tilburg, zoals de toiletwinkel ‘2theloo’ (toedeloe), welke voorziet in schone openbare toiletten, en het plaatsen van permanente ‘dixies’, zoals in de gemeente Utrecht.

Mobiele versie afsluiten