Site pictogram Tilburgers.nl

Openheid van Somerset over DC Koningshoeven. Bewoners doorbreken impasse.

Koningshoeven – Foto: Peter van den Besselaar

Vastgoedbedrijf Somerset is inmiddels beroemd geworden in Tilburg met het plan om een groot distributiecentrum te bouwen aan de zuidoostelijke entree van de stad: Koningshoeven. Een plan dat bij zowel politiek, als ambtelijk als ambteloos Tilburg nachtmerries veroorzaakt. Smaken verschillen en volgens de ontwikkelaar is een distributiecentrum op die plek het enige financieel haalbare plan.

Terwijl het plan bij velen niet tot de verbeelding spreekt, is de manier waarop Somerset zijn taak met betrekking tot transparantie en open communicatie van een heel andere orde. Het bedrijf heeft namelijk de volledige tijdlijn en alle besprekingen en brieven overzichtelijk op een website gezet.
Wijkevoort

Citaat van 21-05-2019
Collegebesluit dat woningbouw niet haalbaar is.In de maanden daarna worden de plannen van Somerset voor het grote DC uitgewerkt. Ook heeft Somerset informele gesprekken met mensen van de gemeente over een eventueel alternatief op Wijkevoort maar dit blijft allemaal zeer vaag. Los van een enkel telefoontje of appje van een woningbouwontwikkelaar hoort Somerset helemaal niets.

Voor het eerst komt op 21 mei 2019 ook Wijkevoort ter sprake, waarbij het volgens Somerset informeel, ambtelijk genoemd wordt als alternatieve locatie. Ruim een jaar later, in juni van 2020, duikt Wijkevoort opnieuw op in deze tijdlijn.

Citaat van 04-06-2020
Persoonlijk gesprek met wethouders en Somerset. Somerset stelt voor om grond te verkopen aan gemeente Tilburg tegen kostprijs + in combinatie met een grondclaim op Wijkevoort.

Citaat van 16-06-2020
Vervolggesprek met wethouders. Reactie op ons voorstel is dat de waarde van de grond niet te bepalen zou zijn, als gevolg van veronderstelde stikstof problemen. Somerset ervaart dat als een non- argument. Bij woningbouw zou dat probleem immers veel groter zijn.

Burgerparticipatie
Dit roept de vraag op, of er misschien een onderhandse afspraak is gemaakt tussen de gemeente Tilburg en Somerset over een verplaatsing van het door Somerset gewenste DC naar het door de gemeente Tilburg gewenste industrieterrein op Wijkevoort. En of dat misschien, onuitgesproken, een reden is geweest voor de gemeente om de ontwikkeling van Wijkevoort per se te willen.

“Dit is geen argument geweest.” volgens een woordvoerster van het College.

Terwijl gemeente Tilburg en Somerset elkaar al dik twee jaar bestoken met procedures en advocaten, zijn het de bewoners van de Koningshoeven die de ruziemakers tot de orde hebben geroepen.

Ut Rooie Bietje aan de Koningshoeven

Op initiatief van de Werkgroep Koningshoeven is er op 15 oktober 2020 een nieuw gesprek geweest en hebben de gemeente Tilburg en Somerset een nieuwe afspraak gemaakt. Er is besloten dat er twee scenario’s worden uitgewerkt. De gemeente werkt aan een scenario dat uitgaat van woningbouw in het gebied rond de Koningshoeven, waarbij ook de locaties van Were Di en Ut Rooie Bietje worden  meegenomen. Somerset werkt aan een scenario voor ontwikkeling van een distributiecentrum op de voormalige locaties Hacas en Verschuuren.

In beide scenario’s wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden die eerder zijn meegegeven door de Werkgroep Koningshoeven en zijn besproken in het planteam. Beide partijen gebruiken de komende tijd om beide varianten uit te werken en hierover nadere concrete afspraken met elkaar te maken. Bij de uitwerking worden de omwonenden actief betrokken, bijvoorbeeld door
middel van een werksessie.

Bewoners van de Koningshoeven of IJsclubweg die nu nog net zijn betrokken, maar dat wel graag zouden willen, kunnen contact opnemen met de gemeente hierover. Het is de bedoeling om beide scenario’s begin 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad neemt vervolgens een definitief besluit.

Mobiele versie afsluiten