Site pictogram Tilburgers.nl

Opleiding en onderhoud voor de luchtvaart in Gilze-Rijen. Tilburg draagt bij.

Vliegbasis Gilze-Rijen - Foto: Jasper Scheffers

Er komt een “Aerospace en Maintenance Park” in Midden-Brabant en wel op het terrein van Ericsson in Rijen, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. Voor deze ontwikkeling ontvangt de gemeente Tilburg een subsidie van acht miljoen euro van de provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling Samen Investeren. De gemeente Tilburg betaalt zelf twee miljoen euro. Om de samenwerking vast te leggen heeft de Gemeente Tilburg een intentieverklaring ondertekend met de vastgoedeigenaren van de Ericsson Campus in Gilze-Rijen.

Met de provincie is afgesproken dat er met vier projecten wordt begonnen, die vanaf 2014 moeten draaien:

Wethouder Erik de Ridder van Economische Zaken zegt hierover: “Op deze locatie is ruimte beschikbaar omdat Ericsson niet alle panden op de campus in gebruik heeft. Er is een uitstekende bestaande infrastructuur en we kunnen er snel terecht.  Dit is een grote ontwikkeling en dan moet je niet klein denken. Durf over je eigen gemeentegrenzen heen te kijken. De campus is misschien niet in Tilburg, maar een groot gedeelte van de werkgelegenheid landt in deze stad. De industrie kan alleen maar draaien bij een optimaal georganiseerde onderhoudssector. Door het actief stimuleren van een duidelijk aandachtsgebied binnen die sector – de luchtvaart- leidt dit tot een toenemende aandacht voor de industrie in zijn geheel. Bijvoorbeeld door meer interesse voor technisch beroepsonderwijs onder jongeren. Uit onderzoek van hoogleraar Akkermans blijkt dat langdurig investeren in de maintenance sector het aantal banen in Midden-Brabant in die sector kan laten groeien van de huidige 1.500 naar mogelijk 5000 tot 6250 banen in 2030.”

Mobiele versie afsluiten