Site pictogram Tilburgers.nl

Oplossing voor 1400 Tilburgse cliënten van Thebe Huishoudelijke Zorg BV

thebe logoAlle cliënten die hulp aan huis ontvangen van Thebe Huishoudelijke Zorg BV kregen woensdag 24 december een brief over de consequenties van het faillissement van deze organisatie.

De gemeente Tilburg heeft aan medewerkers van Thebe gevraagd om bij cliënten met een contract in de maand januari 2015 nog huishoudelijk werk te verrichten. De gemeente, curatoren en zorgaanbieders zijn in gesprek om ervoor te zorgen dat alle hulp aan huis na januari 2015 wordt overgenomen.

Voor cliënten met een tijdelijk contract tot 26 december 2014 heeft de gemeente Tilburg inmiddels vijf zorgaanbieders bereid gevonden om zo snel mogelijk in het nieuwe jaar hulp te regelen. Het gaat om Tzorg, TSN, Nuevo, Actief Zorg en SMO Traverse. Zij bieden huishoudelijke hulp zoals dat in Tilburg is afgesproken. Cliënten kunnen zelf contact opnemen met één van deze aanbieders om als nieuwe klant te worden overgenomen.

De gemeente is niet (mede)verantwoordelijk voor het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg BV. Hoewel vanaf 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert, blijft hulp aan huis in de gemeente Tilburg gewoon bestaan en is de werkwijze hetzelfde als in 2014.

Kijk voor meer informatie op de pagina over hulp aan huis van de gemeente.

Mobiele versie afsluiten