Site pictogram Tilburgers.nl

Oplossing voor fietsers en voetgangers Pieter Vreedeplein

pv-plein nu
Pieter Vreedeplein nu

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft een oplossing gevonden voor de combinatie van fietsers en voetgangers op het Pieter Vreedeplein. De oplossing is ontleend aan de inrichting van De Markt in ’s-Hertogenbosch, waar deze oplossing met succes is toegepast voor een vergelijkbare situatie.

Nog voor 1 juli wordt de Tuinstraat in de richting van het Pieter Vreedeplein afgebogen naar de IJzerstraat, waar de fietsenstalling is, zodat fietsers die willen parkeren op logische wijze naar de bewaakte stalling worden geleid. In het najaar wordt een grotere ingreep gedaan aan het plein zelf.

ijzerstraat nu
IJzerstraat nu

Voor de winkels aan de zuidzijde van het Pieter Vreedeplein, waaronder V&D, wordt een 3 meter brede “plint” aangebracht, waardoor fietsers op een natuurlijke manier gestuurd worden om verder van de gevel te gaan fietsen. Fietsers komende uit de Tuinstraat blijven aan de zuidzijde van de bomen fietsen. De route vanuit de Tuinstraat is voor fietsers dermate logisch en verklaarbaar dat deze niet geneigd zal zijn om alsnog over de schuine band te gaan rijden. Aan de noordzijde van de bomenrij wordt ruimte gecreëerd , zodat fietsers van oost naar west hier kunnen rijden. Fietsers komende van de Heuvel kiezen als vanzelf voor de gewenste route tussen de bomen en de zitelementen. De bomenrij vormt de as van de fietsroute. Door het scheiden van de rijrichtingen van de fietsers wordt de concentratie fietsers enigszins gespreid. Door middel van een ca. 50 cm brede, 5 cm hoge, schuine band worden de fietsers op natuurlijk wijze gestuurd naar de plaats waar fietsers en voetgangers goed zicht hebben op elkaar en conflicten beperkt zullen worden.

pv-plein en ijzerstraat straks
Pieter Vreedeplein en IJzerstraat na de ingrepen

Sinds de aanleg van het Pieter Vreedeplein in de huidige vorm speelt zijn er al problemen met de doorgaande fietsers en de voetgangers, het winkelend publiek. De belangrijkste knelpunten liggen aan de uitgang van V&D en de aansluiting van de Pieter Vreedestraat op het plein. Op deze plaatsen komen veel voetgangers het plein oplopen, op een plaats waar de doorgaande fietsers op geringe afstand van de gevels van de winkels rijden.

Het Pieter Vreedeplein maakt als ‘Sternetfietsroute Binnenstad’ deel uit van het Tilburgse fietsroute-netwerk en het is de enige oost-westverbinding voor fietsers in de binnenstad. Er is geen reëel alternatief voor deze route, omdat de Heuvelstraat een winkelstraat is waar fietsen verboden is als de winkels open zijn, en omdat de Telegraafstraat te smal is en te gevaarlijk vanwege de bevoorrading van winkels door grote vrachtwagens en de in- en uitgang van de parkeergarage.

De ingrepen gaan bij elkaar €300.000,- kosten.

Mobiele versie afsluiten