Site pictogram Tilburgers.nl

Opnieuw snijden in de Zorgtoeslag

zorgmijders 2Het kabinet gaat volgend jaar opnieuw snijden in de zorgtoeslag, bestemd voor lagere inkomens. Met deze maatregel wil de twee coalitiepartijen VVD en PvdA een begrotingsgat van 600 miljoen euro dichten en zou zijn afgesproken bij de begrotingsonderhandelingen tussen de regeringspartijen en de gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Deze bezuinigingsmaatregel is een direct gevolg van een begrotingstekort dat is ontstaan door het schrappen van de voorgenomen huishoudtoeslag, waarmee het kabinet het toeslagensysteem wilde vereenvoudigen. De huishoudtoeslag zou vanaf volgend jaar de huidige zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen moeten vervangen.

De maatregel is echter niet genoeg om het begrotingsgat helemaal te dichten. Het kabinet schrapt daarom ook in de koopkrachttoeslag voor AOW’ers, de MKOB. Wie altijd in Nederland heeft gewoond, krijgt een vervangende regeling. Maar wie dat niet heeft gedaan, krijgt minder geld. Dat moet zo’n 100 miljoen euro opleveren.

De zorgtoeslag is de dit jaar al eerder ingeperkt. Zo is in juni 2014 de wet voor de afschaffing van de Cer door de Eerste Kamer aangenomen en definitief geworden. Hierdoor vervalt de compensatie eigen risico (Cer). Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten, die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaalt de bijdrage voor het eigen risico dit najaar niet meer uit. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met hoge zorgkosten.

De grootste belangenorganisatie voor senioren (ANBO) is niet te spreken over een bezuiniging op de zorgtoeslag. “Een lagere zorgtoeslag is weer een min voor de lagere inkomens, maar komt nog harder aan bij mensen met een zorgvraag die door alle ingrepen en veranderingen in de zorg meer zelf moeten gaan betalen”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Onder andere door de afschaffing van de Wtcg en de beperking van de zorgkostenaftrek stijgen de kosten voor zorggebruikers flink.

Het college van de gemeente Tilburg gaat hierover op korte termijn een besluit nemen. Dit vraagt om een zorgvuldig traject, waarbij verschillende opties worden afgewogen. De gemeente verwacht de betrokkenen voor 1 oktober te kunnen informeren over de nieuwe regeling. Op dit moment is al wel duidelijk dat niet alle mensen die voorheen een compensatie ontvingen, automatisch in aanmerking komen voor de gemeentelijke oplossing. Omdat gemeenten hier minder geld voor krijgen van het Rijk, moeten zij keuzes maken.

Mobiele versie afsluiten