Site pictogram Tilburgers.nl

Oproep PvdA levert lijst aan gevaarlijke plekken voor fietsers op

Vele tientallen plekken binnen de gemeente Tilburg zijn gevaarlijk, onduidelijk of hinderlijk voor fietsers en voetgangers. Dat varieert van oversteekplaatsen tot te smalle fietspaden en fietsroutes die ineens in ‘het niets’ verdwijnen en plompverloren ophouden.

Op een oproep van PvdA-burgerraadslid Hans Rube om gevaarlijke plaatsen voor kwetsbare verkeersgebruikers te melden, kwam een lijst met uiteindelijk meer dan
honderd punten binnen. De fractie van de PvdA zal tijdens de begrotingsdebatten op 8 november 2018 onmiddellijke actie van het college eisen om in elk geval de als levensgevaarlijk ervaren oversteken bij Theaters Tilburg en Factorium aan te pakken.

In de top 10 in het Zwartboek, dat door inzendingen van fietsers uit de stad is samengesteld, staat een aantal te verwachten plekken. Met grote stip op de eerste plaats: de oversteek van de Schouwburgring bij zowel de Oude Markt als bij de Bisschop Zwijsenstraat, komende van het Factorium. “Elke dag weer een wonder

Pieter Vreedeplein

dat je heelhuids de overkant haalt!”

Vervolgens:
2. De Oost-West routes door de stad: Pieter Vreedeplein.
3. De doorsteek naar de Oude Markt via de Kapelhof aan het einde van de Nieuwlandstraat.
4. Diverse oversteken Bredaseweg
5. Fietspaden rond Heyhoef in Reeshof
6. Rotonde Academielaan en fietspad. Talloze onnodige oversteken.
7. Kruising Cobbenhagenlaan met Conservatoriumlaan
8. Fietstunnel bij RAW.
9. Gasthuisring.
10. Fietspad bij Elisabeth Ziekenhuis

Reacties op de oproep van de PvdA kwamen van alle kanten. Mensen die zich storen aan de belabberde staat van de tegelfietspaden, te smalle fietspaden waarop rijders elkaar nauwelijks kunnen passeren of het totaal ontbreken van een goede fietsverbinding. Bij het nieuwe AaBe-complex ‘heeft de architect waarschijnlijk nog nooit gehoord van fietsers’, is een van de reacties. “De rotonde bij AH is Kafka-waardig”, zegt een ander. “Er is een aanpassing, maar nu worden fietsers bij de laad-en lossluizen bedreigd.”

Talloze foto’s zijn ingezonden. Van de verdwenen route rond het Leypark of de inderdaad gevaarlijke en tekortschietende situatie bij het Elisabethziekenhuis. Vertrekkende bezoekers moeten daar stelselmatig wegduiken, al dan niet met de fiets aan de hand. Voetgangers lopen over het fietspad, noodgedwongen omdat een fatsoenlijk trottoir ontbreekt.

Tilburg heeft volgens de vele reacties ook een nijpend tekort aan goede en voldoende fietsparkeerplaatsen. Niet alleen in het centrum, maar ook bij parken en
uitgaansgelegenheden. “En als je jouw fiets niet goed kunt wegzetten, ga je niet op de fiets”, is een van de reacties.

Vaak genoemd: de Spoorzone. “Wel een stallingsverbod voor fietsers, maar genoeg plaatsen voor auto’s bij de uitgaansgelegenheden.” Ook bij het park, zegt weer een ander. Rond een wandelpark als de Oude Warande kiest Tilburg er ook weer voor bezoekers met de auto te lokken. “Er zijn meer parkeerplaatsen voor wagens dan voor fietsers. Slechts een paar mensen kunnen hun vervoermiddel tegen een houten balk zetten.”

“De Zwartvenseweg is verbreed voor auto’s en er is een parkeerplaats aangelegd. Voor fietsers is niets geregeld.” Ouderen voelen zich in Tilburg regelmatig onveilig in het verkeer. Oversteekplaatsen op de drukke punten schieten tekort in aantal, maar als ze er wel zijn is de oversteektijd onvoldoende lang. Fietspaden houden niet altijd rekening met mensen op leeftijd. Een oudere dame reageert: “Persoonlijk vind ik het angstig om op een redelijk smal fietspad te rijden met aan twee kanten hoge stoepranden. Vooral omdat er vaak tegenliggers zijn met soms brede sturen en/of fietstassen. Je kunt niet uitwijken. Ik ben al op leeftijd, heb broze botten en ben dan vaak angstig om te vallen. Volgens mij is zo’n fietspad voor meerdere fietsers risicovol!”

Voetgangers, met name ouderen, rolstoelgebruikers en ouders met wandelwagens, klagen over de vele obstakels op de vaak toch al minimale trottoirs in de gemeente. “Op dagen dat de containers buiten staan is er geen doorkomen aan.” “Tilburg heeft er een handje van om midden op de stoep grote reclameborden te plaatsen.” “Verlaagde trottoirbanden zitten vaak op onlogische plaatsen, niet in de looproute.”

De fractie van de PvdA zal het college bij de begrotingsdebatten vragen om de grootste knelpunten onmiddellijk in beeld te brengen en zo snel mogelijk aan te pakken, te beginnen bij de levensgevaarlijke situatie op de Schouwburgring rond Theaters Tilburg, Oude Markt en Factorium. De andere genoemde knelpunten in het Zwartboek zouden in de komende twee jaar onder handen moeten worden genomen.

Verder vaker genoemd door de inzenders uit Tilburg:

Mobiele versie afsluiten