Site pictogram Tilburgers.nl

Opsporing verzocht: 250 schoolverlaters zonder diploma

In april 2011 start een proefproject om schoolverlaters zonder een diploma op te sporen en in contact te brengen met de jongerenloketten Blink (Tilburg) of Workmate (Waalwijk en Loon op Zand). Het project, dat voor twee jaat wordt opgezet, zal worden uitgevoerd door het Instituut Maatschappelijk Werk, Juvans, Kompaan en de Bocht. Naar schatting zijn er in de regio Midden-Brabant ongeveer 250 schoolverlaters die nog niet aan de slag zijn met opleiding of werk.

Wethouder jeugdzaken Marieke Moorman: “Veel van deze jongeren zijn uitgevallen vanwege persoonlijke, vaak meervoudige problematiek. Het is belangrijk om met hen in contact te komen en hen te stimuleren, om ervoor te zorgen dat zij hun diploma halen en daarmee een zelfstandige toekomst kunnen opbouwen. Professionals moeten zelf de straat op om de jongeren op te sporen.”

De professionals gaan af op ieder signaal over jongeren die geen dagbesteding en diploma hebben. Samen met de jongere bekijken ze wat nodig is om uiteindelijk via het jongerenloket terug te keren naar onderwijs, waardoor ze de beroepskwalificaties kunnen halen om te kunnen starten op de arbeidsmarkt. Vaak zal het voldoende zijn om de jongere te motiveren en te stimuleren, maar soms zal deze professional ook extra zorg moeten verlenen. Als deze manier van aanpak succesvol blijkt, wordt deze over twee jaar overgedragen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, die deze methode dan zelf moet gaan uitvoeren. Er is een subsidie van €268.312 beschikbaar gesteld.

 

Mobiele versie afsluiten