Site pictogram Tilburgers.nl

Overdracht Bibliotheek Augustijns Instituut aan Tilburg University

Sint Augustijn – Peter Paul Rubens 1637

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht en gehuisvest in het klooster Mariënhage in Nijmegen. Toen het Instituut in 2017 verhuisde naar Utrecht, is besloten de kerncollectie van de wetenschappelijke bibliotheek bijeen te houden en over te dragen aan Tilburg University, in het bijzonder ten behoeve van de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Die overdracht vond afgelopen week plaats  in de bibliohtheek van Tilburg University.

De kerncollectie ‘Augustinus en Augustiniana’ bestaat uit tekstedities vanaf ca. 1500 en vele vertalingen van Augustinus’ werken in de verschillende moderne vreemde talen, zeer veel tekstcommentaren, studies over het leven en de leer van Augustinus, over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen en voorts algemene en specifieke theologische encyclopedieën, bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften.

Met de overdracht van de bibliotheek blijft een waardevolle collectie beschikbaar voor geïnteresseerden en wetenschappers. De overdracht zorgt er ook voor dat er in Nederland een relevante mogelijkheid blijft bestaan voor wetenschappelijk onderzoek naar en over Augustinus.

Mobiele versie afsluiten