Site pictogram Tilburgers.nl

Pachtopbrengst Kermis valt tegen – Als het weer maar goed is

400kermisTerwijl de coalitie-onderhandelingen nog in volle gang zijn, ging maandag 31 maart de eerste commissie vergadering Vestigingsklimaat gewoon door. Op de agenda stond de tegenvallende opbrengst van de Kermis 2013, die al fors lager uitviel dan was begroot. In de voorjaarsrapportage 2013 is daarom besloten de afdracht aan de algemene middelen voor 2013 te verlagen naar € 550.000.

Inmiddels is de verpachting voor de kermiseditie 2014 afgerond en de opbrengst voor de kermis 2014 is ongeveer €1.200.000. Dit is €800.000 lager dan oorspronkelijk begroot. Uitgaande van een kostentotaal van € 1.106.000, kan er slechts een bedrag van ca. €100.000 afgedragen worden aan de algemene middelen. Als de raad zou besluiten om de afdracht van €900.000 te handhaven kan de kermis in 2014 niet doorgaan. Echter, het niet door laten gaan van de Kermis wilde niemand in de commissie op zijn of haar geweten hebben. Maar demissionair wethouder Joost Möller had wel wat uit te leggen.

Peter van Gool (D66): “We willen gewoon een mooie kermis. Het eindvoorstel zullen we ondersteunen, we kunnen niet anders en we staan achter de Tilburgse Kermis. Het systeem van afdracht, 9 ton, blijkt niet haalbaar. U, wethouder, heeft volgehouden dat dit wel kon. Hoe kijkt u daar zelf op terug? Heeft u er ook iets van geleerd?” Jacqueline Gerssen (VVD): “Ik wil wel een tip van de sluier van de wethouder. Wat is de reden dat de pachtgelden zoveel minder zijn? In hoeverre komt de doelstelling Beste Kermis van Europa in gevaar? We zijn positief over het besluit, er is namelijk geen keus.” Peter van den Hoven (LST): “Ik kan me niet voorstellen dat dit niet voor de verkiezingen al bekend was. Hoe stopt de wethouder de vrije val? Onacceptabel, maar je kunt niet anders want het geld is er gewoon niet. De bakken met geld die er ooit aan verdiend zijn, die tijden zijn voorbij.”

Joost Möller gaf toe dat hij te optimistisch was geweest: “In het begin van de crisis in 2008, 2009 en 2010 bleef de opbrengst van de pacht gelijk, en ook in 2011 bleef het nog steeds constant. Daaruit heb ik gedacht dat we toch wat meer zouden kunnen ondernemen, met extra dingen. Ik zag het als vrij risicoloos. De teruggang is pas van de laatste twee jaar. Te voorzien? Weet niet, ik ben een rasoptimist. Met de kennis van nu zijn we vorig jaar te optimistisch geweest. Maar het niveau van €2,1 miljoen zullen we nooit meer bereiken.”

Wethouder Joost Möller
Wethouder Joost Möller

Hij vervolgde: “Er zijn volgens mij vijf mogelijke oorzaken, maar ik weet niet welke oorzaak in welke mate meespeelt. In 2012 hebben we wat veranderd in de betaling: we werken sinds 2012 niet meer contante betaling, maar het pachtgeld moest worden overgemaakt. Ik vond het raar dat we de pachtgelden op de eerste dag van de Kermis moesten komen ophalen en onze ambtenaren liepen dan met €500.000 over straat om af te storten bij de bank. We hielden ons jarenlang niet strikt aan de betalingstermijnen. Niemand hield zich eraan en op de laatste dag gingen we langs met deurwaarders en dergelijke. Dit wordt genoemd als oorzaak. De crisis, kan een oorzaak zijn. Ik weet het niet, het speelde de eerste jaren van de crisis geen rol. In het algemeen nemen kermissen af, er komen minder mensen naartoe en ze geven minder geld uit. Het is een landelijke tendens. Onderlinge prijsafspraken. We hebben aanwijzingen dat die er zijn, maar geen bewijs. We hebben een open verpachtingssysteem, we zouden naar een gesloten systeem kunnen gaan als zou blijken dat hier de oorzaak zit. In welke mate welke oorzaken een rol spelen? Ik weet het niet en ik weet niet hoe dat te meten.”

Peter van den Hoven (LST) stelde vervolgens voor om maximum ritprijzen in te voeren. “U kunt toch wel iets, bijvoorbeeld door maximum ritprijzen op te leggen. Mensen met jonge kinderen komen wel, maar die kinderen mogen nergens in want het is te duur.” Deze opmerking leidde tot een flinke discussie over het subsidiëren van entreegeld voor evenementen, en of de LST er dan voor was om ook maximum prijzen op te leggen aan bijvoorbeeld Festival Mundial, en daar subsidie aan uit te geven. Het was Joost Möller die de angel uit deze discussie wist te halen, door naderhand op te merken dat er al maximum ritprijzen zijn op bepaalde dagen.

Nell Schoenmaker (VSP) wist ten slotte de oplossing van het probleem: “Wat ook heel belangrijk is wethouder, dat het wéér ook goed is tijdens de kermis. Wij willen dat de kermis zo blijft zoals hij is want dat is heel belangrijk voor de kinderen. Voor kinderen is het alleen al leuk als ze er naartoe kunnen, net als wij vroeger.”

Mobiele versie afsluiten