Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Knotten seizoen 2008-2009 begint vandaag.

Nog meer vrijwillig(st)ers melden zich aanMet ingang van het het winterseizoen 2008-2009 hebben zich nog meer vrijwillig(st)ers aangemeld om mee te gaan knotten in Moerenburg.


De Knotgroep Moerenburg breidt zich verder uit. Er is een grote groep die enkele zaterdagen in elke winter in het buitengebied van Tilburg wilgen gaat knotten. Doordat de gemeente Tilburg in 2008 via een subsidie van VerrijkJeWijk wederom nieuwe gereedschappen schonk, kan de Knotgroep deze winter weer goed aan de gang.
Ook zijn er aanvragen voor wilgentenen die we deze winter gaan invullen.
Als laatste zijn we deze winter van plan om een 50-tal nieuwe wilgenbomen te gaan planten in het gebied.

In seizoen 2007 en 2008 hebben de tilburgers.nl veel foto's geschoten tijdens het knotten.

Zie hier de link naar de foto's

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

Deel I

27 november 2008 ... de Vijfsprong in de Tilburgse binnenstad die van de Noord- Station-  Tuin-   Nieuwland- en Korte Schijf straat ..; al zonder het terras ... en in de vroege morgen heel even zonder actievoerders .. Greep de gemeente toch haar kans.
Was daar het besluit  de boom die gaat nu plat ... Onverwacht na het protest van 2 dagen tegen de kap ... ging het heel rap ... Even was de zilver-esdoorn na 2 dagen van reddend protest onbewaakt is samen met de boom het vertrouwen gekraakt  ...
Deze plek was uniek, dit werd en wordt nog altijd niet begrepen door dit college, onze stadse politiek  ... Uniformiteit is wat men nastreeft ,

niet denkend aan hoe het volk het hier beleeft ... Diversiteit dat kan toch niet, zo lijkt men steeds weer  te redeneren.
Overal gelijk halen , met de  gele stenen steeds in rechte straten .... overal stoepen van dat dure ook al geel chinees graniet ...
Behoud van ronde pleintjes kan dus niet ... daarover valt echt niet meer  te praten...

Schei met dat protest toch uit ... Er was toch al dat besluit ... de kapvergunning onherroepelijk gegeven ... Het plan gaat door dus het besluit staat vast .. de boom gaat plat

Deel II

* Toch nog zomaar = heel stiekem toch nog voor iedereen onverwacht ....  Donderdag-ochtend heel vroeg om 03.45 uur  ja om kwart voor vier ... als het ware nog in de nacht ... ...lees verder "Kale Vijfsprong – Chris van de Ven"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
omslag van Encyclopedie van Tilburg

Excerpt uit de rede die Paul Spapens hield, 27 november 2008, bij presentatie van 't boek aan de wethouder  Johan van de Hout:

Die 2.000 lemma’s, die 2.000 onderwerpen zou je een samenbundeling mogen noemen van alle boeken en brochures die de afgelopen decennia over Tilburg zijn geschreven, de talrijke onderzoeken die in Tilburg zijn verricht.
In geen enkele stad in Brabant zijn in deze periode zoveel boeken verschenen als in Tilburg.

Daar is een aantal verklaringen voor te geven.
Ik noem de geaardheid van de stad.
In een stad als Den Bosch druipt de geschiedenis van de gevels
In Tilburg is dat niet zo.

Toch heeft Tilburg
**een onnoemelijk interessant verleden
**een zeer sterke eigen identiteit

Dat zie je allemaal niet, maar het wordt aanschouwelijk gemaakt in de tientallen publicaties.

Al die publicaties zijn ook een reactie op de ontwikkelingen die de stad sinds de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt.
Ik gaf al wat voorbeelden in het begin van mijn verhaal
Tilburg is van heel erg diep gekomen
Maar Tilburg ís er gekomen Voor een groot deel op eigen kracht

...lees verder "Encyclopedie van Tilburg is uit !"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

TILBURG - De esdoorn op de Vijfsprong in Tilburg is vannacht rond vier uur omgehakt. Terwijl de politiek nog een spoeddebat was beloofd. Hans Smolders heeft laten weten dat hij wil dat het debat, gepland voor 15 december, nog wel plaats vindt. De afgelopen dagen ketenden actievoerders zich vast aan de boom om te protesteren tegen de kap.

Zie ook:

  • 'Spoeddebat Vijfsprong'
  • Uitstel executie voor Tilburgse esdoorn
  • Laatste hoop voor vijfsprong
  • Actievoerders bezetten esdoorn Tilburgse vijfsprong

Buurtbewoner Gert Brunink laat weten dat de acties gewoon door gaan, evenals het voor vrijdag geplande gesprek met wethouder Jan Hamming. "Over de bodemprocedure van de monumentencommissie is in februari meer duidelijkheid. De kans bestaat dat een nieuwe boom kan worden teruggeplaatst. Het ging per slot van rekening om een monument. De dialoog met de gemeente blijft in stand. We zullen niet stoppen."

Foto's van de kap, met dank aan: "Vereniging tot behoud van beschermd stadsgezicht de vijfsprong."

Meer foto's na de knip...

...lees verder "De esdoorn bij Langeboom op de Vijfsprong is niet meer…"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

In een uiterst ingewikkeld geformuleerd artikel vindt de gemeente, en daarin gaat de Raad van State ook in mee, dat een boom, een gebruiksartikel is, dat wel even vervangen kan worden.

Voor de liefhebbers van onduidelijk en archaisch nederlands, het volgende complete artikel wat de instemming krijgt van de Raad van State:

De Vijfsprong is onderdeel van het door de gemeenteraad van Tilburg bij besluit van 8 december 1986 aangewezen beschermd stadsgezicht "Nieuwlandstraat/Oude Markt e.o.". In de aan dit besluit ten grondslag liggende redengevende omschrijving en de bijbehorende tekening zijn met name de bebouwing en de bebouwingsstructuur in het aangewezen gebied beschermwaardig geacht.

Naar het college ter zitting heeft gesteld, worden, als gevolg van het kappen van de Zilveresdoorn, de gevels van de aan De Vijfsprong gelegen monumentale bebouwing beter zichtbaar. Verder zal het vervangen van de bestrating en de lichtmast er volgens het college toe bijdragen dat een zo uniform mogelijk gebruik van materialen in de binnenstad ontstaat.

Gelet hierop, geeft het in hoger beroep aangevoerde, zelfs indien wordt aangenomen dat de Zilveresdoorn, de bestrating van De Vijfsprong, het Hiroshima-monument, de Ginkoboom en de lichtmast tot het beschermd stadsgezicht behoren, geen grond voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans uiteindelijk zal blijken dat de monumentenvergunning niet had mogen worden verleend.

Nu voorts niet is gebleken dat het vervangen van de bestrating, het verplaatsen van de bestaande lichtmast en het plaatsen van een nieuwe lichtmast niet ongedaan kunnen worden gemaakt, indien dat wel gebeurt, geeft hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd geen grond voor het oordeel dat een onomkeerbare situatie zal ontstaan, indien daarmee niet wordt gewacht tot de Afdeling uitspraak heeft gedaan op het hoger beroep.

Volledige uitspraak van de Raad van State

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Namens de Stichting Kunstprojecten Tilburg organiseert Henk Verhoeven de zoektocht naar Tilburgs dichttalent.

Er zijn vier voorrondes in wijk-en cultuurcentra van de Twern. De eerste in de Ypelaer heeft reeds plaats gevonden op 23 november en was goed bezocht.

Met een geconcentreerd en luisterend oor beoordeelde een deskundige juri de voorgedragen gedichten die af en toe recht uit het hart kwamen waardoor lief en leed met het publiek gedeeld werd.
Anderen waren weer humoristisch en een beetje stout. Weer anderen hadden raakvlakken met poëzie en literatuur.

...lees verder "Op zoek naar Tilburgs dichttalent 2009"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Ingezonden mededeling

- Nu in de aanbieding: Niets! -

Op zaterdag 29 november is het Buy Nothing Day, in Nederland beter bekend als Niet-Winkeldag.

Godelieve Engbersen en Marjo Derks Foto: Charles Waagenaar
Godelieve Engbersen en Marjo Derks. Foto: Charles Waagenaar

Deze dag staat in het teken van consuminderen en is bedoeld als vrólijk protest tegen de consumptiemaatschappij.
Dus niet, meer, meer, meer, en kopen, kopen, kopen, maar even helemaal niets. Op deze dag wordt van 10.00 uur tot 12.30 uur op een ludieke wijze aandacht besteed aan de huidige overconsumptie. Dit jaar wordt voor de tiende keer in Tilburg actie gevoerd. Godelieve Engbersen en Marjo Derks hebben de Gratis Grappen Tapper bij zich!

Fun For Free. Met deze grappen wordt deze Kerst en Sinterklaas vast een doorslaand succes! In deze maand is het niet gek om eens stil te staan bij je consumptiepatroon. Onthoud gewoon dat het gaat om gelukkig zijn en genieten in je leven. Mensen lijken wel eens te vergeten dat leuke dingen soms niets of maar weinig hoeven te kosten.

Dat is ook waar de Niet-Winkeldag om draait: bewustwording.
Ook dit jaar wordt het tijdschrift Genoeg aan geïnteresseerden meegegeven.

Bent u ook benieuwd naar de gratis grappen tapper?!
Kom dan langs op zaterdag 29 november 2008, tussen 10.00-12.30 uur. Locatie Heikese kerk.

Meer informatie:
www.koopniets.nl
Weblog Godelieve Engbersen