Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Crimineel mooi, de poster voor komende expo bij Kunstpodium T

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

5sprong3'De Vijfsprong' in het centrum van Tilburg wordt bedreigd door gemeenteplannen.

De spie tussen Noordstraat, Korte Schijfstraat, Nieuwlandstraat, Tuinstraat en Stationsstraat moet weg omdat dat beter past bij de herinrichting van het westelijk deel van de binnenstad.

Klik hier om alles over de vijfsprong te lezen en ook hoe u op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws. Klik hier om de Vijfsprong te bekijken in het fotoboek.

5sprong2Ingezonden door Frank van Pamelen, het gedicht dat hij speciaal schreef voor de boom op de Vijfsprong ter gelegenheid van "Requiem voor een Boom" op 30 september jl.

Boom

Sprong één is bij het muurtje van je fiets af
Sprong twee is op een stoel op het terras
Sprong drie is de bestelling van een triple
Sprong vier is bij de schaduw op je glas

Het dansen van de bladeren
Het kreunen van de kruin
De fietsers die je naderen
Uit Nieuwland, Noord en Tuin

5sprong4

De stam welhaast symbolisch in ’t verband
Naar vijf markante kanten toe vertakt
Dat hart! Ons hart. Een hart dat is verpand
Aan deze boom.
Een hart
dat is geknakt

Als deze wordt ontworteld van de vijfsprong
Gerooid wordt van het mooie idioom
Van Nieuwland-, Noord-, Stations-, Tuin- Korte Schijfsprong
Want wat is Langeboom nou zonder boom?

O, arme Thijs, die hier al zo vaak kwam
Wat is voor jou je stamkroeg zonder stam?
Wij dromen allemaal dezelfde droom:
Gun Thijs z’n Langeboom z’n lange boom!

Overzicht - terugkijken

De oude pagina met overzicht van alle berichten uit 2007 over de Vijfsprong en de Noorse Esdoorn, die uiteindelijk in de nacht van 27 november 2008 omgezaagd werd.

5

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten
Armand Diepen

De lijst op wikipedia van bekende Tilburgers is verre van compleet.  Sinds 2007 proberen we op Tilburgers.nl om de lijst aan te vullen en te verbeteren.  De namen met de links staan op Wikipedia. Namen zonder links zijn toegevoegd.

 

 

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

In 2009 viert Tilburg het hele jaar lang feest! Daar is alle reden toe, want het is dan precies 200 jaar geleden dat Tilburg stadsrechten kreeg. Een écht kroonjaar dus en dat wordt gevierd met allerlei activiteiten en festiviteiten in de stad. De Stichting Tilburg 2009 coördineert al deze feestelijkheden.

T2009-logoLogo

Vanmiddag werd het logo gepresenteerd waaronder alle activiteiten bekend zullen worden gemaakt. Het logo is ontworpen door Sjoerd Eikenaar van bureau Freshheads.

Alles hierover en ook wat u kunt doen om bij te dragen aan dit spektakel van de eeuw kunt u lezen op www.tilburg2009.nl.

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Louis Napoleon I
Louis Napoleon I

Bron: Regionaal Archief Tilburg

"den 17 april is Zijne Majesteit de Koning van Holland, Louis Napoleon I alhier geweest en heeft gelogeerd bij den Heer Martinus van Dooren. Zoodra hij gearriveerd was heeft hij audiëntie gegeven, doch het eerst aan de R.K. Heeren Pastor en Capellanen. Denzelven avond heeft Zijne Majesteit met zijn gevolg in de Comedie geweest en heeft toen aan de liefhebbers van het toneelgezelschap ten behoeve van den armen doen ter hand stellen eene somme van vijfhonderd gulden.

Des anderen daags heeft hij alhier de twee R.K. schuurkerken en de gereformeerde tooren of grote Kerk bezichtigd en heeft op dien dag door een Decreet Tilburg tot eene stad verheven. Er waren alhier 6 eerebogen gesteld en is door alle 3 de schutterijen alsook door de garden d'Honneur plegtelijk ingehaald. Ook nog een troep voerlieden te paard met blouw-kielen aan. Alle deze hebben Z.M. op den 18 dezer bij zijn vertrek ook weder begeleid. Zelfs de garde d'honneur tot 's Bosch. N.B.

Kort na 's Konings vertrek heeft het hem behaagd om door een Decreet het parochiaal Kerkgebouw van hier alsook dat van Goorle aan de Roomsch Katholieken dier gemeenten toe te kennen."

Regionaal Archief Tilburg

Wat gebeurde er nog meer in het jaar dat nu aanleiding is tot grote feesten? Klik hier en lees verder op de website van het Regionaal Archief Tilburg en laat het eventueel een inspiratiebron zijn voor leuke en originele activiteiten in het feestjaar 2009.

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

parkendag2Op eerste Pinksterdag was het in Tilburg 'Parkendag'. In het Wilhelminapark, dat door de tuinarchitect en bomendeskundige Leonard Springer is ontworpen en in 1899 is aangelegd, waren vrijwilligers van de Stichting Stadsbomen aanwezig om informatie te verstrekken over het park aan belangstellenden.

Stadsbioloog en Springer-kenner Henk Kuiper en bomendeskundige Joost Werkhoven gaven rondleidingen door het park en wisten met veel enthousiasme heel veel te vertellen over de diverse, soms zeer exclusieve bomen die het park rijk is. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk, dat boomdeskundige en -kweker Martin van den Oever, bekend vanwege de 30 stekken die hij opkweekte van de oude Linde op de Heuvel, spontaan ook een rondleiding gaf en de aanwezige belangstellenden een dik uur geboeid hield met verhalen en weetjes.

Meer foto's van het Wilhelminapark vindt u in het fotoboek.

parkendag3parkendag4

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Er achter het missiehuis aan de Bredaseweg  een prachtig park ligt?

Het verboden is om daar foto's te maken?

Dat we dat niet wisten (en nog steeds niet weten waarom).