Site pictogram Tilburgers.nl

Papierbak wordt duo-bak voor papier en plastic

Blauwe bak voor papier en plastic
Blauwe bak voor papier en plastic

In de commissie Leefbaarheid werd maandagochtend het inzamelen van plastic afval besproken. Sinds juli 2012 werden in vier wijken twee verschillende proeven uitgevoerd met huis aan huis inzameling van plastic verpakkingen, die goed zijn bevallen. Vanaf 1 januari 2014 worden alle papierbakken van laagbouw-huishoudens omgewisseld voor een nieuwe duo-bak, met aan de ene kant ruimte voor papier en aan de andere kant plastic. Deze bak zal dan voortaan eens in de twee weken geleegd worden.

Deze nieuwe duo-bakken krijgen een chip met een unieke code, waaraan kan worden afgelezen in welke straat en op welke route de bak thuishoort. Zo kan de BAT (Brabants Afval Team) de routes verbeteren en zien of een bak niet stiekem in een andere wijk of straat wordt aangeboden. Volgens de woordvoerder van wethouder Roel Lauwerier, verantwoordelijk voor afvalinzameling, worden er geen privacy-gevoelige gegevens op de chip gezet en kan de chip ook niet weergeven wat de inhoud van de bak is en hoeveel deze weegt. “Het is zeker niet de bedoeling om alsnog ‘Diftar‘ hiermee in te voeren.”verzekert hij. Diftar is een systeem waarmee de afvalstoffenheffing van de burger wordt bepaald door het aantal kilo’s afval dat wordt aangeboden.

Een probleem is nog steeds het contract dat de gemeente Tilburg heeft afgesloten met afvalverwerker Attero. Dit contract, dat stamt uit 1997 en nog doorloopt tot en met 2017, eist van de gemeente en minimale hoeveelheid restafval. Maar doordat Tilburgers in de loop van tijd steeds beter afval zijn gaan scheiden, is de kans groot dat deze minimale hoeveelheid niet gehaald wordt en dat de gemeente daarvoor een boete moet betalen van €140,- per 1000 kilo afval dat te weinig wordt afgeleverd. (Bron: Binnenlands Bestuur) Op dit moment wordt 47% van het huishoudelijk afval gescheiden. Als dit meer dan 50% wordt, zou dat een probleem kunnen worden.

Mobiele versie afsluiten