Site pictogram Tilburgers.nl

Parkeren in Theresia niet meer gratis

Door de toenemende parkeerdruk in de wijken en de oplevering van Clarissenhof voert de Gemeente Tilburg de parkeerregulering Theresia / Bouwmeesterbuurt sneller in dan gepland.

De gemeente meldt:  “Streven is nu om het najaar van 2018 betaald parkeren in te laten gaan. De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met een reviewpanel uit de wijk om de regulering op maat te maken. Het reviewpanel moet nog worden samengesteld.”

Vanaf eind november tot en met december worden gefaseerd de eerste circa 100 appartementen en buitenruimte (paden en pleinen) van het oostelijke deel van Clarissenhof opgeleverd. Dat zijn gemiddeld 20 appartementen per week. In het nieuwe jaar, van februari tot en met medio april, wordt naar verwachting de rest van de woningen opgeleverd. Verhuiswagens, leveranciers en aannemer(s) zorgen dan voor extra verkeer in de wijk. De Gemeente legt uit:  “Zij worden gewezen op de tijdelijke parkeerplekken voor Clarissenhof en speciaal daarvoor aangewezen laad- en losplaatsen om extra parkeerdruk in de wijk te voorkomen.”

Vanaf 13 november is het eerste tijdelijke parkeerterrein P1 Zwijsen, naast het UWV gebouw, klaar en dan zijn er 150 betaalde parkeerplaatsen bedoeld voor bewoners van Clarissenhof. Wanneer dat niet voldoende blijkt  dan wordt het volgende parkeerterrein (P2) aangelegd. De werkzaamheden hiervoor zijn voorbereid en dus snel te realiseren. Zie bijgaande plattegrond voor de exacte locaties van de tijdelijke parkeerplaatsen. Deze tijdelijke parkeerplaatsen zijn aangelegd in afwachting van de bouw van een parkeergarage op P2, naast Clarissenhof.

Om te voorkomen dat de parkeerdruk in de wijk toeneemt komen de bewoners van de appartementen op Clarissenhof niet in aanmerking voor een vergunning in de zones van Theresia en de Bouwmeesterbuurt. De bewoners van de laagbouw aan de Lange Nieuwstraat komen wel in aanmerking voor een vergunning in die zone van Theresia.

Achtergrond:
In 2015 is de wijk geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Spoorzone. Bij die ontwikkelingen is ook de toename van autoverkeer genoemd en de gevolgen daarvan voor het parkeren in de wijk.

In 2016 is de mening gevraagd over parkeren via een enquête. Per straat werd gevraagd of uitbreiding van de parkeerregulering (betaald parkeren) gewenst was, ja of nee. Destijds stemde alleen de Lange Nieuwstraat en de Philip Vingboonsstraat in met de uitbreiding.

Na invoering van betaald parkeren voor deze twee straten nam de parkeerdruk in de rest van de wijk wederom toe. Daarmee werd de noodzaak voor het invoeren van betaald parkeren in de totale wijk nogmaals duidelijk. De uitrol van deze parkeerregulering over heel Theresia en de Bouwmeesterbuurt stond hiermee al op de agenda voor de komende jaren.

Mobiele versie afsluiten