Site pictogram Tilburgers.nl

Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief.

participatieladderDeze keuze om het beschut werk af te schaffen voor nieuwe SW-ers heeft geleid tot vragen in de Tweede Kamer aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA), opvallend genoeg door Kamerleden van de PvdA en de SP. In Tilburg bleef de PvdA-fractie tegen het Tilburgs Alternatief terwijl de SP-fractie deze variant steunde. Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) wil dat Jetta Klijnsma gemeenten gaat dwingen om beschut werk in te richten “want ze krijgen er wel geld voor”.

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP): “Wij hebben bij de wetsbehandeling al gezegd dat die afspraak van 30 duizend beschutte banen taakstellend moet zijn, want dat lukt niet vanzelf. En dat zie je nu. Gemeenten gaan jongleren. De argumentatie dat het niet gaat om werk maar participatie, dat dagbesteding ook kan, is een absurde argumentatie. Ik snap gemeenten wel, want die komen veel geld te kort en dan worden mensen tot kostenposten. Dat zie je nu terug en dat mag Klijnsma zich aantrekken. Klijnsma heeft mensen gereduceerd tot kostenpost. Ze zal met gemeenten in gesprek moeten. ’30 duizend beschutte banen moet taakstellend worden. Er is budget voor, gemeenten krijgen 100 procent van het wettelijk minimumloon hiervoor. Dat gemeenten nu zeggen “wij kunnen het beter en efficiënter” vind ik echt onverkropbaar.”

Hiermee bedoelt ze dat de SP in de Tweede Kamer al heeft gewaarschuwd voor de mogelijkheid om het beschut werk af te schaffen en ziet deze waarschuwing nu bewezen. Het Kabinet heeft namelijk beloofd dat er landelijk 30.000 beschutte werkplaatsen moeten zijn. Daarom vindt de SP dat de gemeenten verplicht moeten worden om het beschut werk te behouden.

(Bron: Binnenlands Bestuur; Lees ook eerder gepubliceerde artikelen over het Tilburgs Alternatief)

Mobiele versie afsluiten