Site pictogram Tilburgers.nl

Partij voor de Dieren: Groeiend verzet

Staat te lezen  op het nieuws van de Partij voor de Dieren (PvdD) Jaargang 11 No.1. Een titel die op dit moment de lading dekt, nadat deze week bekend werd dat Partij voor de Dieren in de peilingen van ‘Eenvandaag’ is gestegen naar 7 zetels. Met deze nieuwe informatie in de achterzak, een mooie reden om een kijkje te gaan nemen bij de lezing ‘Idealisme is het nieuwe realisme’ welke woensdagavond 1 maart 2017 werd georganiseerd door PvdD Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en kandidaat-Kamerlid Lammert van Raan bij de ‘Hall of Fame’ in de Spoorzone in Tilburg.

“Esther Ouwehand en Lammert van Raan nemen je mee naar de wereld van de expressieve politiek, en laten zien dat idealisme het nieuwe realisme is waar de wereld dringend behoefte aan heeft. Aan de hand van 10 jaar Partij voor de Dieren in de Kamer én het nieuwe verkiezingsprogramma zullen zij je laten kennismaken met hét politieke alternatief voor de gevestigde orde. Het is tijd voor Plan B, omdat er geen planeet B is.” Staat er te lezen in de aankondiging op hun website.

Direct bij binnenkomst is het verrassend om te ontdekken hoeveel belangstellenden er op deze lezing ‘Idealisme is het nieuwe realisme’ zijn afgekomen. Ruim 150 bezoekers, opvallend veel jongeren, maar ook ouderen luisteren met aandacht naar de twee sprekers Esther Ouwehand en Lammert van Raan. Met een grote serie anekdotes en de gerealiseerde doelen in 10 jaar Partij voor de Dieren in de Haagse politiek weten ze het publiek duidelijk te boeien.

In 2006 werd de Partij voor de Dieren, met fractievoorzitter Marianne Thieme, voor het eerst met twee zetels in de Tweede Kamer gekozen. Waarna het optreden van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer meteen opviel door zich te onderscheiden in de keuzes waarin ze zich vast houden aan hun idealen en het agenderen van de onderwerpen waar de traditionele politiek liever bij wegkijkt. Zo hebben ze van af het begin af aan dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet maar ook onderstrepen ze steeds opnieuw dat volgens de Partij voor de Dieren de huidige crises op het gebied van klimaatverandering, vluchtelingen, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen.

De Partij voor de Dieren spreekt een geheel eigen taal, geen enkele andere partij kiest in haar verkiezingsprogramma zo nadrukkelijk voor het leefbaar houden van de aarde en het beschermen van al haar bewoners. Zo concludeerde de Volkskrant in een recente analyse. Dit blijkt dan ook wel in een de opsomming door de beide sprekers Esther Ouwehand en Lammert van Raan met daarin enkel voorbeelden van onderwerpen en successen waarin de Partij oor de Dieren zich de afgelopen jaren heeft weten te onderscheiden.

Zo is de Partij voor de Dieren bezorgd over de massale bijensterfte en dringt er al geruime tijd op aan dat extreem giftige bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met het verlies van de bij van de markt worden gehaald.

De Motie: ontmoediging oplaten ballonnen waarin het feestelijk oplaten van ballonnen word gezien als het verspreiden van zwerf afval.

De schriftelijke vragen over het invoeren van de ja-ja sticker. Reclamefolders worden dan alleen nog bezorgd bij mensen die zo’n sticker op hun brievenbus hebben. Zo komen reclamefolders alleen nog terecht bij de mensen die er bewust voor kiezen ze te ontvangen.

Opmerkelijk is het verhaal over de motie voor het  opstellen van een Klimaatwet uit 2015 waarin Partij voor de Dieren gezamenlijk optrok met GroenLinks. Hierin stemde PvdA tegen. Terwijl nu recentelijk in 2017 de Klimaatwet is ingediend door GroenLinks en PvdA en met een brede steun is aangenomen.

Hierna is het tijd voor een groot aantal vragen uit de zaal aan de beide sprekers over de diverse onderwerpen uit het partijprogramma waar de Partij voor de Dieren voor staat. Over de unieke manier van politiek bedrijven van de Partij voor de Dieren en wat het effect is van vasthouden aan idealen, waar de rest meer gericht is op compromissen en het verkrijgen van de macht.

“Een duurzame visie voor het lange termijn, waar steeds meer mensen waarde aan hechten.” volgens Lammert van Raan. “We zullen niet de grootste worden want we zijn geen verkiezingsmagneet, maar voel je je bij ons thuis? We zullen altijd de vraag blijven stellen: Hoe zit dat nu met echte duurzaamheid” vult Esther Ouwehand aan.

Waarna de drukbezochte avond werd afgesloten met een borrel. Waar ik uit betrouwbare bron te horen kreeg dat de Partij voor de Dieren (PvdD)overweegt om in Tilburg met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 mee te doen.

Mobiele versie afsluiten