Site pictogram Tilburgers.nl

Patstelling over verslavingszorg in Jan Wier. Professor Cyrille Fijnaut adviseert oprichting stedelijke commissie

Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking in Tilburg University

In een gecombineerde vergadering van de commissies ‘Maatschappij’ en  ‘Modern Bestuur’, vanmiddag in de raadszaal, werd het plan van Novadic-Kentron, GGZ Breburg en de gemeente Tilburg besproken om verslavingszorg te vestigen in de wijk Armhoefse Akkers in het Jan Wierhof. Er waren zes insprekers aangeschoven om hun bedenkingen en wensen met de commissies te delen, waaronder professor Cyrille Fijnaut, die zowel als deskundige is op het gebied van veiligheid, alsook buurtbewoner van Jan Wier.

Cyrille Fijnaut sprak zijn teleurstelling uit over manier waarop Novadic-Kentron, GGZ Breburg en de gemeente eerst de plannen hebben gesmeed zonder daar de wijkbewoners bij te betrekken: “Het is onaanvaardbaar dat men niet is gaan praten met de bewoners. Je kunt geen locatieplan maken als je niet eerst met de buurt gaat praten en weet wat de impact is. Sinds de jaren ’90 zijn er in heel Nederland toenemende problemen met aggressie en zwaardere verdovende middelen bij GGZ-instellingen.” En over beheersbaarheid zei hij: “Een kleine zorglocatie kan een wijk aan, dat gaat via het mechanisme van sociale controle en dan is er wat te doen aan problemen. Maar als de aantallen groter worden en je creëert een grotere locatie, dan moet je straffe maatregelen nemen om dat te beheersen en onder controle te krijgen, dan wordt de wijk een deel van de instelling in plaats van de instelling een deel van de wijk. Men heeft het draagvlak in de buurt van de Jan Wierhof kapotgeslagen door niet meteen met de buurt in gesprek te gaan.”

Maar hij bood ook een alternatief: “Stel een gemengde commissie samen uit alle gelederen van belanghebbenden, waaronder ook buurtbewoners, die er samen aan werken om deze voorzieningen te organiseren. Rond de Jan Wierhof was al jaren draagvlak voor voorzieningen, nu is er vooral argwaan.” Volgens wethouder Marjo Frenk is het niet mogelijk om vooraf met een buurt te praten over gevoelige voorzieningen. “Ik ben wel blond maar niet naïef ” Over de veiligheid in de wijk: “Kinderen moeten gewoon kunnen spelen in de speeltuin, dat is een uitdaging die we aan moeten gaan.”

Cyrille Fijnaut: “De mensen in de wijk zijn mensen waar je goed mee kunt praten, die verstandige dingen kunnen vertellen. Men heeft veel moeite moeten doen om zicht te krijgen op wat er gebeurde. Ik zie wel (richting wethouder Marjo Frenk) dat u van nee knikt, maar ik kan u een datumlijstje geven zodat u het zelf kunt zien.”

Onder de raads- en commissieleden is de twijfel erg groot. VVD en SP vroegen de wethouder om het besluit terug te nemen naar het college omdat de plannen niet passen binnen de afspraken die de raad met het college heeft gemaakt over voorzieningen in wijken. Ook zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers, hoewel Marjo Frenk nog eens benadrukte dat haar cijfers de juiste zijn.

Door de verwarring kozen veel fracties voor principes in plaats van cijfers. Het CDA wil in principe geen verslavingszorg in deze wijk, maar als aan alle voorwaarden wordt voldaan en er speciale looproutes komen voor patiënten, de speeltuin wordt verplaatst en er een beveiligingsbureau komt, zijn ze er niet tegen. DAT, Trots, Partij voor Tilburg en TVP volgden hun principes; Joost van Huijgevoort: (DAT): “Zo’n voorziening hoort niet in een woonwijk. Eerst wordt een keuze voor een locatie gemaakt en dan de wijk er omheen aangepast, zo moet het niet. Terug naar de tekentafel.”

De gemoederen liepen hoog op en tegen 18.00 uur was de vergadering nog niet afgelopen. De tweede helft wordt op maandag 17 december afgemaakt.

 

Mobiele versie afsluiten