Site pictogram Tilburgers.nl

Peerke Donders’ beeld blijft staan

Foto: John Geerts

Foto: John Geerts.

De discussie over wat er moet gebeuren met het standbeeld van Peerke Donders, aan de rand van het Wilhelminapark, wordt al geruime tijd gevoerd. Op Tilburgers.nl verschenen al vaker kritische Gastbijdragen over het beeld en ook in de gemeenteraad is de kwestie meermaals ter sprake gekomen.

Zo ook in februari 2021, toen PvdA een motie (voorstel) indiende om nou eens écht met iedereen te gaan praten en een oplossing te zoeken die acceptabel is. “De PvdA is van mening dat er bij de stedelijke identiteit geen plaats zou moeten zijn van onkritische nostalgie. De een voelt bij het beeld devotie en de ander krijgt er buikpijn van door de herinnering aan onderdrukking en ongelijkheid.” zei fractievoorzitter Yusuf Celik daarbij. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen, met alleen LST en VVD als tegenstemmers.

Meer dan een jaar later – in april 2022 – heeft het College via een brief aan de gemeenteraad laten weten dat de oplossing is gevonden. Wethouder Rolph Dols (CDA) is in het afgelopen jaar in overleg gegaan met verschillende partijen en mensen die er verstand van hebben en de conclusie is, dat het beeld op de huidige plek blijft staan en dat er een tekstbordje bij komt mét een QR-code. Deze QR-code verwijst naar de website cupudo.nl, waar meer uitleg en achtergrondinformatie wordt geboden. De bedoeling hiervan is, dat het beeld aanleiding blijft geven om over het slavernijverleden van de stad te kunnen blijven praten, zodat het niet vergeten wordt.

Uit de gesprekken met bewoners en deskundigen is daarbij ook gebleken dat de plek waar Peerke Donders nu staat zich niet goed leent om even bij te blijven zitten of staan. Het is geen plek waar je makkelijk met elkaar in gesprek raakt of stilstaat bij het beeld, bijvoorbeeld om met de QR-code de bijbehorende website op te zoeken. Daarom krijgt de ruimte rondom het beeld een iets andere inrichting, zodat het ook écht mogelijk wordt om er bij te gaan zitten en een gesprek te voeren. Deze herinrichting zal al dit voorjaar worden uitgevoerd.

In de brief legt de wethouder deze conclusie uit: “Wij kijken tegenwoordig zeer kritisch naar ons koloniale- en slavernijverleden. Een pijnlijk en confronterend hoofdstuk uit onze geschiedenis. In Tilburg gaan we het gesprek daarover niet uit de weg, met oog voor de diepgevoelde emotie van allen om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. Dit ligt in het verlengde van de essentie van onze Beleidsnota Inclusie namelijk dat wij als Tilburgers naar elkaar toe bewegen. Alleen door naar elkaar luisteren, kan begrip ontstaan voor elkaar.”

De tekst zoals het op een bordje bij het beeld van Peerke Donders komt te staan, met de QR-code.
Mobiele versie afsluiten