Site pictogram Tilburgers.nl

Persoonlijke steun bij oplossen zorgpremieschuld werkt goed en wordt voortgezet

zorgverzekering_11-298x223Gemeente Tilburg blijft bijstandsgerechtigden met een betalingsachterstand op hun zorgpremies helpen om uit de schuld te komen.

In Nederland is een groeiende groep mensen die van een bijstandsuitkering moet leven en die niet altijd de premies van de zorgverzekering kan betalen. Mensen die hierdoor een betalingsachterstand oplopen van een half jaar blijven wel verzekerd bij hun zorgverzekeraar, maar worden aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZiN). Deze mensen blijven verplicht om de premie voor de basisverzekering te betalen, met daar bovenop een verhoging. Het tarief is sinds 1 juli 2016 vastgesteld op € 127,91 per maand. (Officieel: ‘bestuursrechtelijke premie’)

2016-02-28 Zorg Stadskantoor 5 Spoorlaan veiligheidshuisHet hoge aantal wanbetalers en de berichten over zorgmijding zijn aanleiding geweest om in september 2015 samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ een kleinschalige proef te starten met als doel om een kleine groep bijstandsgerechtigden de kans te bieden om van de status als wanbetaler af te komen, zodat zij zich met ingang van 1 januari 2016 konden aanmelden voor de collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM). Deze proef heeft positieve resultaten opgeleverd: negen van de tien deelnemers heeft geen betalingsachterstand meer op de zorgverzekeringspremies.

Daarom willen gemeente Tilburg en de twee zorgverzekeraars CZ en VGZ deze ondersteuning voortzetten met een grotere groep mensen. Dit jaar wordt dezelfde ondersteuning geboden aan 100 à 150 bijstandsgerechtigden met een aanmelding bij het ZiN en die graag mee willen werken aan een oplossing voor de openstaande schuld.

armoedebeursImmers, wie eenmaal een wanbetalersstatus heeft kan zich niet aanmelden bij de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, totdat de schuld is afgelost. En daarbij is aangetoond dat mensen die niet goed verzekerd zijn de neiging hebben om zorg te gaan mijden, wat op den duur als gevolg heeft dat mensen te lang met een ziekte rond blijven lopen en wat uiteindelijk nog veel hogere kosten oplevert.

Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen die slecht verzekerd zijn en tegelijkertijd wel zorg nodig hebben, het om financiële redenen nalaten om bijvoorbeeld naar de de huisarts te gaan, gespecialiseerde zorg te zoeken of de benodigde medicijnen af te halen.

Uiteindelijk hebben alle partijen baat bij deze aanpak. De deelnemers geraken van hun status als wanbetaler af en krijgen door deelname aan de CZM een goede aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars weten zich met de instroom van deze klanten in de CZM verzekerd van de doorbetaling van de maandelijks zorgpremie, doordat de gemeente de premie voor deze klanten inhoudt.

In het eerste kwartaal van 2017 wordt er opnieuw gekeken of deze ondersteuning van mensen goed heeft gewerkt.

Meer over:

Mobiele versie afsluiten