Site pictogram Tilburgers.nl

Peter de Kock Professor of Practice en hoofd Crime and Safety

Dr. Peter de Kock Foto: Tilburg University

Tilburg University heeft dr. Peter de Kock benoemd als Professor of Practice in Data Science op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Met zijn ervaring en expertise zal De Kock de afdeling Data Science in Crime & Safety van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaan leiden. De Kock is oprichter en ‘Chief Imagination Officer’ van Pandora Intelligence.

De Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is bij een internationaal georiënteerd bedrijf. Met praktische kennis en ervaring voegt de Professor of Practice waarde toe aan de academische wereld, en draagt daarmee bij aan wetenschappelijk onderzoek en de impact daarvan op de maatschappij. Peter de Kock is de derde Professor of Practice die de universiteit benoemt.

Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een uniek samenwerkingsverband tussen Tilburg University en Eindhoven University of Technology. Op drie verschillende locaties (inclusief ’s Hertogenbosch) kan data science worden gestudeerd in de vorm van bachelor- en masterstudies, PhD en PDEng programma’s, en via Professional education. Met de aanstelling van Professor of Practice Peter de Kock wil JADS haar banden met de praktijk en haar impact op de maatschappij versterken.

Data Science blijkt in toenemende mate cruciaal in het opsporen en voorkomen van criminaliteit, en in het reageren en anticiperen op crisissituaties. Vandaar dat de afdeling Data Science in Crime & Safety aan JADS werd opgericht. De aanstelling van Professor of Practice Peter de Kock als hoofd van deze afdeling versterkt het onderzoek en onderwijs in data science op dit domein. Binnen de afdeling zal het complete spectrum van Data Science technieken worden toegepast (process mining, network analysis, predictive analytics etc.) om crisissituaties en criminele patronen die een bedreiging vormen voor onze samenleving te ontdekken, te voorspellen en te voorkomen.

De professionele carrière van Peter de Kock kenmerkt zich door het combineren van kunst en wetenschap in het voorkomen van criminaliteit en het verhogen van veiligheid.

De Kock is afgestudeerd als filmmaker aan de filmacademie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar hij de kracht van scenario’s bestudeerde in films en documentaires. Na het voltooien van de masteropleiding Criminal Investigation aan de Politieacademie, werd De Kock hoofd van verscheidene afgeschermde afdelingen van de Nationale Politie. In deze context introduceerde hij het gebruik van (creatieve) scenario’s in de opsporing van misdrijven. In 2014 combineerde De Kock kunst, opsporing, en wetenschap in zijn proefschrift “Anticipating Criminal Behaviour” waarop hij promoveerde aan Tilburg University.

De Kock is oprichter en directeur van Pandora Intelligence, een bedrijf dat (overheids)organisaties en bedrijven helpt data om te vormen tot operationele scenario’s, waarmee risico’s kunnen worden beperkt en kansen worden vergroot.

 

Mobiele versie afsluiten