Site pictogram Tilburgers.nl

Piushaven: van simpel zwembad naar integrale beleidsnota

Foto: John Geerts

Op de drempel van de zomer van 2020 kwam een groepje Tilburgers met een doeltreffend en eenvoudig idee: zet een deel van de Piushaven af met drijvende pontons en je heb een veilige plek waar alle Tilburgers gratis een verfrissende duik kunnen nemen. En om de gemeente het werk makkelijk te maken had het groepje initiatiefnemers alvast een gedegen onderzoek gedaan en een begroting gemaakt.

De hoop dat het voor de zomer van 2020 nog snel even geregeld kon worden, bleek echter een ijdele. En zeven maanden later – in januari – heeft een afdeling thuiswerkers van de Gemeente Tilburg het idee uitgewerkt tot een integrale Beleidsnota voor recreatie in de Piushaven. Compleet met ‘Beleidsregels’ en een PowerPoint. Met voor elke nieuwe activiteit of idee minstens acht criteria waaraan het moet voldoen.

Citaat uit de ‘Nota recreatief ruimtegebruik Piushaven’In dit rijtje valt criterium 3. meteen op: spreiding door het jaar heen – ook in het laagseizoen. Het houdt namelijk in dat een zwembad niet kan. En een ijsbaan ook niet, mocht het ooit nog hard willen vriezen.

Raadsleden en burgerraadsleden stelden maandag 18 januari 2021 uitgebreid en veel vragen over de nota en de ambtenaar die het woord mocht voeren werd niet moe om alle regeltjes uit het boekwerkje op te dreunen.

De uitsmijter kwam echter bijna op het laatst, toen Annemarie de Brouwer van de SP de vraag stelde of er geen openbare toiletten konden worden gerealiseerd. Immers, iedereen moet wel eens.

Het antwoord: “Als je openbare toiletten in de Piushaven realiseert, krijg je daarmee dat mensen langer in de Piushaven blijven om vrij te recreëren. Het moeten plassen is voor mensen toch een reden om eerder naar huis te gaan.”

Kortom: recreëren mag aan de Piushaven, maar alleen volgens de regels van de gemeente Tilburg en alsjeblieft niet te lang, want dat is absoluut niet de bedoeling.

Mobiele versie afsluiten