Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek met dubbel moraal is niet oprecht bezorgd over vluchtelingen

Gastbijdrage van Hans Smolders, raadslid voor de LST

opinieHans-Smolders-2015-06-01_14-18-52Burgemeester en wethouders in Tilburg willen 400 asielzoekers huisvesten in de wijk Fatima. De makkelijkste weg voor politici is dan om je te presenteren als zogenaamde weldoener, wereldverbeteraar of sociaal goedmens, maar in werkelijkheid zijn politici vaak onbetrouwbaar, asociaal en hardvochtig. Bijna alle politici zijn hoofdzakelijk bezig met hun eigenbelang waarbij ook geen enkel middel wordt geschuwd om hun doel te bereiken. Daarentegen zijn er burgers die vluchtelingen echt willen helpen en dat wél oprecht doen.

vluchteling kinderenToch is het de hoogste tijd dat iedereen zich moet gaan realiseren dat de eerste prioriteit nu toch echt zou moeten zijn om de gigantische toestroom van asielzoekers te stoppen en daarbij is duidelijkheid zeer essentieel. Duidelijk zijn over het feit dat alle asielzoekers die nu komen, maar ook die er al zijn, niet kunnen blijven en zo spoedig mogelijk terug moeten. Alleen dan wordt er snel via internet naar het thuisfront gecommuniceerd dat het geen zin meer heeft om te komen. Alleen dan houdt de grote toestroom op!

Als mens vind ik dit niet prettig om te zeggen, want als mens ben ik ook snel geneigd om te zeggen dat ze hier voor altijd mogen blijven. Als bestuurder zou dat hypocriet en onverstandig zijn want je moet ook de gigantische problemen onder ogen willen zien die in rap tempo op ons afkomen als dit zo doorgaat.

Daarom moet er snel een goede en veel betere opvang komen dan nu het geval is voor alle vluchtelingen in hun eigen regio. Dus nee, geen opvang in Fatima en ook niet in andere wijken, want dan wek je valse verwachtingen die nooit waargemaakt kunnen worden! Er wordt nu valse hoop gegeven aan relatief rijke en hoogopgeleide asielzoekers.

vluchteling kinderen Foto: IHH Humanitarian Relief Foundation - Ken Hanly
Foto: IHH Humanitarian Relief Foundation – Ken Hanly

Zij worden nu gezien als economische handelswaar…menselijk kapitaal…ik walg daarvan.

Dat de relatief rijke vluchtelingen nu uit pure nood naar Europa vluchten neem ik ze niet kwalijk maar het moet wel snel duidelijk worden dat naar Europa komen geen zin meer heeft en pas dan zal het ook snel afgelopen zijn met de gewetenloze mensensmokkelaars waardoor nu nog steeds onnodig veel vluchtelingen verdrinken.

De schrijnende vluchtelingenproblematiek komt door de falende politiek, inclusief de politiek gekleurde VN met hun schijnheilige Veiligheidsraad. De gehele politiek blijft maar gewetenloos aanmodderen en grijpt niet écht in.

Op populistische wijze zie je nu politici zich profileren over de rug van de vluchtelingen als zogenaamde goedmensen en wereldverbeteraars door de enorme stroom vluchtelingen valse hoop te geven met als gevolg dat de toestroom gewoon door zal blijven gaan .

Tegelijkertijd wordt iedereen die wél het gezonde verstand gebruikt gelijk weggezet als een racist!! Dit is de bekende en beproefde Verdeel en Heers techniek van de politiek waar naïeve en goedgelovige mensen telkens maar weer in blijven trappen.

vluchtelingen bootDus Tilburg moet nu uit pure nood de asielzoekers die illegaal veel grenzen zijn overgestoken goed opvangen. Dat niet midden in woonwijken doen, maar in het buitengebied met goede noodvoorzieningen zoals onder andere een school met les in eigen taal of in het Engels. Tegelijkertijd moet er in de eigen regio van de vluchtelingen nu eindelijk eens snel werk worden gemaakt van veilige militaire enclaves met noodgebouwen, scholen, noodhospitaal et cetera, waardoor alle asielzoekers die nu in Nederland zijn ook weer snel terug kunnen.

Tot slot is het is ook goed om stil te staan bij het feit dat er te weinig aandacht en hulp is voor de 95% arme achterblijvers die geen geld hebben of te oud zijn om naar Europa te vluchten! Deze arme achterblijvers hebben in hun eigen regio ook recht op een betere noodopvang dan nu het geval is en na die idiote oorlog hebben ook zij recht op een betere toekomst.

Mobiele versie afsluiten