Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van 2013: dezelfde onderwerpen, nieuwe namen voor commissies

Tot eind 2012 werden alle gemeenteraadsvergaderingen voorbereid door raadscommissies: ‘Modern Bestuur’, ‘Economie’, ‘Maatschappij’ en ‘Fysiek’. Dat blijft zo, maar deze commissies heten vanaf nu themacommissies en de onderwerpen zijn opnieuw verdeeld. De nieuwe themacommissies heten: ‘Sociale Stijging’, ‘Leefbaarheid’, ‘Vestigingsklimaat’ en ‘Bestuur’. Wat ook hetzelfde blijft is de vaste vergaderdag; op maandag.

De commissie Leefbaarheid vergadert om 9.00 uur en behandelt onderwerpen die te maken hebben met Veiligheid, Verkeer en Vervoer, Parkeren, Sport, Fysieke- en Sociale Leefomgeving, Duurzaamheid en Groen in de stad.

Mensen-aan-het-werk

Deze commissie praat over Werkgelegenheid, Jeugd en Onderwijs, Zorg en Welzijn en Bevorderen Zelfredzaamheid. Deze vergadering begint om 14.00 uur.

De commissie Vestigingsklimaat behandelt onderwerpen die te maken hebben met Economie, Stedelijke Inrichting, Stedenbouw, Cultuur, Wonen en Natuur om de Stad. De vergaderingen van deze commissie beginnen om 19.00 uur.

veel geld

Onderwerpen die te maken hebben met Bestuur, Bestuurlijke Vernieuwing, Regionale en internationale samenwerking, Dienstverlening en Financiën horen bij de themacommissie Bestuur, deze commissie vergadert ook om 9.00 uur, maar dan op een andere maandag.

Wat ook hetzelfde blijft, is dat elke vergadering openbaar is en dus door iedereen te bezoeken of via internet te beluisteren. Ook kunnen alle burgers nog steeds gebruik maken van spreekrecht. Iedere burger mag over elk gewenst onderwerp een commissie, of de gemeenteraad, toespreken. Vooraf aanmelden is daarvoor wel nodig; dat kan via de website van de gemeenteraad.

Mobiele versie afsluiten