Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 10 maart: Von Weberpark, Voedseltuin en Sporttarieven

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag begint om 19.00 uur de vergadering van de gemeenteraad. En het is de allerlaatste raadsvergadering voor de verkiezingen van 19 maart. 

De vergadering begint met de A-agenda, waar onderwerpen op staan waarover alleen nog gestemd wordt. De discussies zijn eerder in de commissievergaderingen al gevoerd.

Op de B-agenda staan onderwerpen waarvoor raadsleden nog veranderingsvoorstellen (moties en amendementen) willen inbrengen. Het gaat onder andere over de volgende onderwerpen.

De C-agenda, waar onderwerpen op staan die nog in z’n geheel moeten worden besproken, is leeg.

Mobiele versie afsluiten