Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 14 januari: Stadhuis, Nachtnet, Burgerparticipatie en Nachtwinkels

Op maandag vergaderen de themacommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht. Ook de raad vergadert op maandagavond.

Deze maandag vergadert ’s ochtends de commissie ‘Bestuur’, ’s avonds is er een raadsvergadering. De commissie ‘Bestuur’ begint om 9.00 uur met onder andere de volgende onderwerpen.

De eerste raadsvergadering van dit jaar begint om 19.00 uur. Eerst komt de A-agenda aan bod, met onderwerpen waarover in de voorgaande commissies al een meerderheid was. Er wordt hierover geen discussie meer gevoerd, maar alleen gestemd. Dit zijn onder meer de volgende onderwerpen.

Als tweede komt de B-agenda aan bod. Hierop staan onderwerpen waarover raadsleden nog wijzigingsvoorstellen willen doen.

 

Mobiele versie afsluiten