Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 15 april: Jaarstukken, zorgmijders en grondsanering

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag staan er vier commissievergaderingen gepland. Omdat volgende week de jaarstukken van 2012 worden besproken, zal elke commissievergadering beginnen met een toelichting van elke wethouder en de burgemeester.

De commissie Leefbaarheid begint om 9.00 uur met de volgende onderwerpen.

Om 14.00 uur begint de commissie Sociale Stijging aan haar vergadering, met onder andere de volgende onderwerpen.

Om 18.15 uur begint de vergadering van de commissie Bestuur. Alleen de jaarstukken die bij deze commissie horen worden hierin behandeld.

Om 19.00 uur begint de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, met onder meer de volgende onderwerpen.

Mobiele versie afsluiten