Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 17 februari: Sport, Armoede, Natuur en Verbouwing 013

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag staan er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat vergaderingen gepland voor de Tilburgse politiek. Alle Vergaderingen zijn zoals gebruikelijk openbaar. De commissie Leefbaarheid bijt het spits af en begint om 9.50 uur met onder andere de volgende onderwerpen.

’s Middags om 14.00 uur begint de commissie Sociale Stijging aan haar vergadering, met onder andere de volgende onderwerpen.

Om 18.00 uur begint de ‘Hamerraad’, in deze gemeenteraadsbijeenkomst wordt alleen gestemd over plannen. Alle discussies zijn namelijk al eerder in de commissies gevoerd. Het gaat hierbij om onder andere de volgende onderwerpen.

Tot slot begint om 18.15 uur de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, met onder andere de volgende onderwerpen.

Mobiele versie afsluiten