Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 17 juni: Voorjaarsraportage 2013, Spoorzone en speelautomaten

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Nadat de raad heeft gesproken over het vorige jaar (Jaarstukken 2012) en het volgende jaar (Perspectiefnota 2014), is nu de eerste helft van dit jaar aan de beurt: Voorjaarsrapportage 2013. Dit wordt deze week eerst in de commissies besproken en daarna in de gemeenteraad van 24 juni.

pdf-logo
Download hier de Voorjaarsrapportage 2013, op pdf.

Zo zijn er meer mensen die een bijstandsuitkering aanvragen en schuldhulpverlening nodig hebben, dan de gemeente had gedacht. Aan de andere kant is er minder geld uitgegeven aan WMO en levert de Tilburgse Kermis 33% minder op aan pachtgeld. Toch heeft de gemeente de eerste helft van 2013 €4,7 miljoen minder uitgegeven dan was begroot.

De commissie Leefbaarheid begint maandag om 9.00 uur aan haar vergadering, met onder meer de volgende onderwerpen.

Om 14.00 uur begint de commissie Sociale Stijging aan haar vergadering, met behalve de Voorjaarsnota, de volgende onderwerpen.

’s Avonds om 19.00 uur begint de commissie Vestigingsklimaat aan haar vergadering, met onder meer de volgende onderwerpen.

Er passen maar net drie commissievergaderingen in een dag, en de raad heeft vier commissies. Daarom vergadert de commissie Bestuur op dinsdag 18 juni en begint daarmee om 17.00 uur.

 

 

 

Mobiele versie afsluiten