Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 18 maart: Grondbeleid, nieuw Stadhuis en City-marketing

Op maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag vergadert vanaf 9.00 uur de Auditcommissie. En hoewel ook deze commissie openbaar is, kan met de vergadering niet online worden meegeluisterd. 

Om 17.00 uur vergadert de commissie ‘Bestuur’, met één onderwerp op de agenda.

’s Avonds om 19.00 uur begint de gemeenteraadsvergadering. Eerst komt de A-agenda aan de beurt, met onderwerpen waar alleen nog over gestemd moet worden, er wordt geen discussie meer over gevoerd. Dat zijn onder andere:

Daarna is de B-agenda aan de beurt, met onderwerpen waarvoor raadsleden nog wijzigingsvoorstellen (moties of amendementen) willen inbrengen en waarover nog discussie wordt gevoerd.

Ten slotte komt de C-agenda aan de beurt, met onderwerpen die nog in z’n geheel moeten worden besproken. Dit zijn:

 

Mobiele versie afsluiten