Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 4 februari: Veemarktkwartier, Novadic-Kentron en de T-Parade

Om 19.00 uur staat er een raadsvergadering op de agenda. Tijdens de raadsvergadering worden beslissingen genomen over kwesties die in de afgelopen weken in de themacommissies zijn besproken. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De gemeenteraadsvergadering begint met de A-agenda, waarop onderwerpen staan waar alleen nog over wordt gestemd, de discussie is al eerder in de commissie(s) gevoerd. Deze maandag heeft de A-agenda één onderwerp.

Op de B-agenda staan onderwerpen waarvoor raadsleden nog wijzigingsvoorstellen (moties & amendementen) willen inbrengen, waarover nog discussie gevoerd kan worden. Deze keer gaat het om twee onderwerpen.

Tenslotte volgt de C-agenda, met onderwerpen waarover nog discussie gevoerd kan worden. Deze keer gaat het om de volgende zaken.

  • Veemarktkwartier 3.0. In oktober 2012 heeft het college een voorstel gedaan om het Veemarktkwartier aan te besteden om het te laten ontwikkelen door een projectontwikkelaar. Deze aanbesteding één voorwaardelijke bieder opgeleverd, maar deze zal zeker niet hete Midi theater willen kopen.
  • Aankoop Hoge Wal. De gemeente Tilburg had in de jaren 2002 ‐ 2009 plannen om op agrarische gronden nabij de A58, het bedrijventerrein ‘De Bakertand’ te ontwikkelen. Sinds 2005 is de gemeente in gesprek met de eigenaar over mogelijke aankoop van het agrarische bedrijf. Eind 2009 heeft de gemeente besloten om het plan ‘De Bakertand’ op de lange baan te schuiven. In deze tijd wordt het bedrijf getroffen door de Q‐koorts. Alhoewel de aankoop niet langer noodzakelijk was, is in juli 2010 toch besloten om met de eigenaar in onderhandeling te gaan over aankoop van zijn gronden. Er is uiteindelijk overeenstemming bereikt. De eigenaar heeft de koopovereenkomst ondertekend. De aan te kopen gronden zijn, vanwege het stoppen met het plan ‘De Bakertand’, niet opgenomen in een exploitatie. Er is dus binnen de gemeentelijk grondexploitatie hiervoor geen budget aanwezig. Daarom dient de gemeenteraad toestemming te geven voor de aankoop.
  • Novadic-Kentron, verhuizing naar Jan Wier. Op 10 en 17 december is uitgebreid discussie gevoerd over de mogelijke verhuizing van Novadic-Kentron naar Jan Wier. Buurtbewoners zijn hier fel tegen, vanwege de gevreesde overlast. In deze raadsvergadering wordt opnieuw de discussie gevoerd en zal er een beslissing moeten worden genomen. Lees ook:
  • Motie Actueel van CDA over het ‘Onderhandelingsakkoord Financiën Decentrale Overheden’ een overeenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke overheid over hoe de gemeenten met hun financien moeten omgaan en over een flinke extra bezuiniging. Hoewel de gemeente Tilburg het grotendeels niet eens was met de overeenkomst, heeft zij vrijdag 1 februari toch vóór gestemd bij de VNG, omdat het hebben van geen akkoord nog veel slechter zou zijn…
  • Motie Actueel van PvdA over de T-Parade. De T-Parade krijgt geen subsidie meer. De PvdA wil met deze motie bereiken dat de T-Parade alsnog wél subsidie krijgt.
Mobiele versie afsluiten