Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 7 en donderdag 10 november: Begroting 2012

Het wapen van Tilburg in de Paleis-raadszaal

Deze week staat de Tilburgse politiek geheel in het teken van de begroting voor 2012. In deze Programmabegroting wordt besloten hoe het beschikbare geld het komende jaar gaat worden besteed en op welke manier er bezuinigd moet worden en waarop, want er moet volgend jaar €20 miljoen bezuinigd worden. Deze discussie wordt niet, zoals alle andere onderwerpen, eerst in de diverse commissies gevoerd, maar wordt geheel in de gemeenteraad gevoerd, en dat is dan ook reden om er twee dagen voor uit te trekken. Want maandag begint de gemeenteraad al om 15.00 uur met haar vergadering en zal dan tot middernacht bezig zijn, de rest van de vergadering wordt op donderdag vanaf 14.00 uur verder afgemaakt.

Raad, illustratie 'roeptoeter'De aftrap van het begrotingsdebat wordt gedaan door de fractievoorzitters van alle partijen, die dan de kans krijgen om alvast hun ideeën te presenteren. In de Tilburgse Koerier van donderdag 3 november jl. is alvast een commentaar opgenomen van elke partij waarmee alvast een indruk wordt gegeven van hun meningen. Een ‘schot voor de boeg’. Deze dubbele pagina in de Koerier is ook online te lezen, namelijk hier en hier.

De agenda voor deze twee dagen ziet er als volgt uit.

Mobiele versie afsluiten