Site pictogram Tilburgers.nl

Politiek van maandag 7 januari: Nachtnet, Regiotaxi, NOMA en Spoorzone

Op maandag vergaderen de themacommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.
De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De commissie ‘Leefbaarheid’ begint om 9.00 uur met onder meer de volgende onderwerpen op de agenda.

De commissie ‘Sociale Stijging’ begint om 13.30 uur met onder andere deze onderwerpen.

De commissie ‘Vestigingsklimaat’ begint om 19.00 uur met onder meer de volgende onderwerpen op de agenda. Spoorzone-maquette

Mobiele versie afsluiten