Site pictogram Tilburgers.nl

Pollepel wordt overgedragen aan Gerrit en Hulya Poels

Vrijdag 16 december 2016 krijgt Broodpater Gerrit Poels de sleutel van het voormalig sociaal eethuis ‘de Pollepel’ aan het Wilhelminapark – hoek Stedekestraat. De stichting Broodnodig wil op deze plek vanaf begin februari 2017 starten met het uitdelen van brood.

Al in 2015 werd bekend ‘De Pollepel’ toen nog onderdeel van ‘La Poubelle’ in de toekomst zou gaan stoppen. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 1 februari 2016 hebben de fracties van SP, CDA, PvdA, Lokaal Tilburg, LST, GroenLinks, Voor Tilburg en VSP gezamenlijk een voorstel (motie) ingediend om het pand waar ‘de Pollepel’ is gevestigd, aan de familie van Gerrit Poels in gebruik te geven; ofwel aan de Stichting Broodnodig. Op 4 juli 2016 besloot de gemeenteraad om de daad bij het woord te voegen.

Lees ook:
De Pollepel: levensloop van een sociaal gedachtegoed
11 januari 2015.

In de jaren ’70 startte Gerrit Poels (pater Poels) met een opvang voor dak- en thuislozen, huize Poels. Iedereen in nood kon bij hem terecht en wist hem te vinden. Hij verzamelde kleding om aan deze mensen te kunnen geven en ook mensen die spullen kwijt wilden wisten hem te vinden. …lees verder

Begin maart 2016, schreef Marc Vriens – in dienst van de Diamant Groep werkzaam bij De Pollepel, een brief aan alle bezoekers met daarin de mededeling dat de Pollepel per 30 maart 2016 definitief zou sluiten. Hij meende zeker te weten dat er bij Stichting Broodnodig straks niet gegeten zou kunnen worden. Dit blijkt te voorbarig te zijn geweest. In het pand van de Pollepel zal in de nabije toekomst plaats zijn voor keukentafelgesprekken en het uitdelen van brood en goederen.

De ongeveer 600 mensen die bij stichting Broodnodig zijn aangemeld, zullen regelmatig kunnen genieten van multiculturele warme maaltijden met als basis brood uit de desbetreffende, verschillende landen. Op sommige dagen zullen ook anderen mogen aanschuiven, maar dan tegen betaling om het werk van Broodnodig te ondersteunen.

Hulya: “Dat het een mooie toevoeging mag zijn voor ons volkje, al zo lang, wachtend in een lange rij, buiten door wind en onze vrijwilligers die ook door dik en dun al 26 jaar, onvermoeibaar klaar staan voor onze De Broodpater. Voor de meer dan 600 gezinnen en eenlingen die we middels ons draagvlak mogen voorzien, is het geen overbodige luxe. Hoe vaak deze 600 ‘leden’ van de Poels’ Pollepel gebruik kunnen maken, mag afhangen van wat we mogen en kunnen waar gaan maken op dagelijkse basis.”

Van 26 tot en met 28 januari 2017 zal Stichting Broodnodig kennismakingsdagen organiseren voor de buurtbewoners, sponsors, klanten en leveranciers. Hulya Poels: “We beginnen nu snel de boel op te frissen en in te richten, maar het zal nog niet meteen spic en span zijn. De officiële opening is gepland op 11 mei 2017, als Gerrit Poels zijn 88ste verjaardag viert.”

Poels mag het pand in ieder geval vier jaar gratis huren van de gemeente. De 87-jarige voormalige pater Gerrit Poels zal nog regelmatig aan de keukentafel plaatsnemen, maar trekt zich samen met echtgenote Angelique (78) geleidelijk terug. Hij kampt met steeds meer ouderdomskwalen.

Mobiele versie afsluiten