Site pictogram Tilburgers.nl

Presentatie Bestuursakkoord ‘Gezond & Gelukkig in Tilburg’

Donderdagavond 14 juni 2018 presenteerde het nieuwe college zichzelf en het opgestelde bestuursakkoord. Het was een informele presentatie voor ‘de stad’. Ongeveer 100 mensen waren naar de ijlings georganiseerde bijeenkomst in het Verhalenhuis in Tilburg-Noord gekomen. Presentator Richard Engelfried praatte de avond aan elkaar en interviewde de diverse (nieuwe en bekende) politici.

Maar eerst kreeg formateur Hans Dieteren het woord, die vertelde over hoe de afgelopen weken het bestuursakkoord in elkaar was gezet. Daarbij bleef hij benadrukken dat het géén coalitie-akkoord is van alleen de vier coalitiepartijen, maar een akkoord van alle partijen en van mensen buiten de politiek. Behalve LST en SP, die voor een plaats aan de gesprekstafel hadden bedankt.

Het bestuursakkoord voor de komende vier jaar heeft als titel ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ meegekregen. In de afgelopen maand zijn vrijwel dagelijks gesprekken gevoerd om dit akkoord op te stellen. De bedoeling was hierbij van begin af aan dat het een akkoord moest worden met alleen doelen, waarden en uitgangspunten en dat er beslist geen oplossingen en maatregelen in mochten. Opdat niets zou worden ‘dichtgetimmerd’.

Om dit voor elkaar te krijgen was het noodzakelijk dat onderhandelaars van alle partijen elkaar durven te vertrouwen. Er is daardoor veel tijd en energie gaan zitten in de gesprekken tijdens de afgelopen weken. Door niets dicht te regelen met maatregelen en oplossing hopen de onderhandelaars dat er zoveel mogelijk ruimte is voor oppositiepartijen om hun oplossingen en ideeen in te brengen.

Of dat gelukt is, is aan de lezer. Het bestuursakkoord is hier te downloaden op pdf.

Download het bestuursakkoord 2018 – 2022

De fractieleiders van de vier coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks en CDA hebben de afgelopen weken mede onderhandeld en reageerden op het resultaat. Evelien Kostermans van GroenLinks is het meest trots op het doel om sociaal beleid te blijven volhouden, ook als er bezuinigingen komen vanuit Den Haag. Ineke Couwenberg, fractievoorzitter van CDA is blij dat er voor elke wijk een eigen wijkplan komt, dat samen met de bewoners zal worden opgesteld.

Maarten van Asten, namens de VVD, is heel blij dat er werk gaat worden gemaakt van duurzame energie en noemt het duurzaamheidsdoel ‘groenrechts’. Beppie Smit van D66 is blij dat het cultuur- en onderwijsbeleid van de afgelopen jaren zal worden voortgezet.

Fractievoorzitters coalitiepartijen. V.l.n.r.: Ineke Couwenberg – CDA, Evelien Kostermans – GroenLinks, Maarten van Asten – VVD, Beppie Smit – D66.

Maandag 18 juni 2018 zal het nieuwe college officieel geïnstalleerd worden tijdens een extra raadsvergadering.

Mobiele versie afsluiten