Site pictogram Tilburgers.nl

Prikken zonder afspraak bij Willem II stadion blijft open

De Vaccinatielocatie  in Tilburg, bij het Willem II stadion,  blijft tot het einde van het jaar open. Dat heeft de GGD Hart voor Brabant laten weten. Want het vaccineren zonder afspraak op die plek is een groot succes. Sinds half augustus  2021 hebben bijna 7.000 inwoners in de hele regio gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Met name in de gemeente Tilburg bleek er veel animo voor het prikken zonder afspraak. Maar liefst 1.900 mensen hebben zich op deze manier op de vaccinatielocatie bij Willem II laten prikken.

De vaccinatielocatie blijft om die reden open tot eind 2021.

De GGD gaat in Tilburg en in de rest van de regio Hart voor Brabant door met gerichte acties om de vaccinatiegraad verder te verhogen.

Directeur Publieke Gezondheid Therese Claassen: “Nu de scholen open zijn en iedereen weer terug is van vakantie, is het extra belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat we vaccinatiegraad optimaliseren. Dus als je twijfelt of vragen hebt, praat erover met onze deskundigen en wil je alsnog een prik, doe het dan zo snel mogelijk. Met prikken zonder afspraak is het zo gebeurd.”

Sinds maandag 16 augustus 2021 biedt GGD Hart voor Brabant iedereen de mogelijkheid om een eerste coronaprik zonder afspraak te komen halen.  Want het maken van een afspraak kan soms een belemmering kan zijn voor vaccinatie. Waar voor sommige mensen om praktische redenen de voorgestelde tijdstippen niet uitkomen, is voor anderen het online inplannen van de afspraak een barrière. Door met een vrije inloop voor vaccinatie te werken,  wil de GGD deze drempels wegnemen.

De vaccinatielocatie in het Willem II stadion zou aanvankelijk tot eind september 2021 open blijven. Er blijkt echter genoeg belangstelling te zijn voor een verlenging tot het einde van het jaar.

De GGD Hart voor Brabant wil  maatwerk aanbieden op de plekken waar de vaccinatiegraad achterblijft.

Zo heeft de GGD inmiddels diverse acties ondernomen om de vaccinatie te stimuleren bij doelgroepen als dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en asielzoekers. Ook wijkvaccinatie is sinds 1 juli 2021 onderdeel van deze fijnmazige vaccinatiecampagne. Inwoners uit de regio konden in diverse wijkcentra in Tilburg Noord, West en Zuid terecht voor meer informatie over coronavaccinatie of een prik zonder afspraak.

Uiteraard blijft het ook nog steeds mogelijk om op een afgesproken tijd en datum je te laten vaccineren op een van de vaccinatielocaties van GGD Hart voor Brabant. Dat gaat eenvoudig met DigiD op de website  www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Telefonisch een afspraak inplannen kan ook via het telefoonnummer 0800 7070.

De vaccinatieopkomst (minimaal 1 prik) van regio Hart voor Brabant behoort met 83,5% tot de hoogste van Nederland. Het landelijke gemiddelde is 79%. Ook in de steden ‘s-Hertogenbosch (83%) en Oss (82%) is de vaccinatieopkomst hoog. De vaccinatieopkomst in Tilburg is 77% en ligt daarmee dicht tegen het landelijke gemiddelde aan.

De volledige vaccinatiegraad van de gehele regio van GGD Hart voor Brabant is 76%. Daarmee scoort de regio Hart voor Brabant hoger dan het landelijke gemiddelde van 72% volledig gevaccineerd. Tilburg scoort met 69% lager dan andere gemeenten in de regio Hart voor Brabant, maar zit dicht tegen het landelijke gemiddelde aan.

Ter vergelijking: Oss en Den Bosch scoren 74% op volledig gevaccineerd. Tilburg scoort overigens beter dan andere grote steden zoals Amsterdam (61%) en Rotterdam (58%). Prikken extra van belang nu scholen weer open zijn Met de hoge vaccinatiegraad in regio Hart voor Brabant beschermen inwoners de kwetsbaren om hen heen en dragen zij bij aan het verder opengaan van de samenleving. Mensen die nog vragen hebben of informatie zoeken rondom vaccineren, kunnen telefonisch terecht bij de GGD Hart voor Brabant via het nummer 088- 368 777.

Mobiele versie afsluiten