Site pictogram Tilburgers.nl

Privacywet – Regionaal Archief moet antieke persoonsgegevens offline halen

Een gezinskaart uit de jaren ’30. Bron: Regionaal Archief Tilburg

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe, Europese Privacywet gelden. Deze wet heet officieel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Wbp).

Voor het Regionaal Archief Tilburg heeft dit als gevolg dat genealogische gegevens, die gebruikt worden voor stamboomonderzoek, niet meer online mogen staan als de personen over wie deze gaan, nog in leven zijn. Het Regionaal Archief heeft dit op haar website bekend gemaakt.

Het gaat hierbij met name om de zogenaamde ‘gezinskaarten’ uit de periode tot 1940. Deze gezinskaarten vermelden namelijk ook gegevens zoals politieke overtuiging en religie van personen, wat volgens de nieuwe AVG verboden is om te publiceren. Ook andere archiefstukken worden onderzocht op inhoud welke niet meer online mag staan.

Het Regionaal Archief onderzoekt nog of en op welke manier stamboomonderzoekers nog informatie kunnen raadplegen.

Mobiele versie afsluiten