Site pictogram Tilburgers.nl

Problemen oplossen in Groenewoud

groenewoud tilburg - Google Maps
Wijkcentrum Spijkerbeemden in Groenewoud, van waaruit de vele organisaties in de wijk samen gaan werken om problemen van mensen op te lossen

De wijk Groenewoud is één van de vijf ‘impulswijken’ van Tilburg, wijken waar veel bewoners werkloos zijn en veel gezinnen te maken hebben met financiële, sociale en gezondheidsproblemen (Multi problematiek). Daardoor krijgen mensen soms veel verschillende hulpverleners over de vloer, zoals van de thuiszorg, maatschappelijk werk, de sociale dienst, jeugdzorg, schuldhulpverlening et cetera. Hulpverleners die, met de beste bedoelingen, meestal van elkaar niet weten wat er in een gezin speelt. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren, dat iemand via de sociale dienst te horen kreeg, dat ze weer werk moest gaan zoeken, terwijl ze van maatschappelijk werk te horen kreeg dat ze dat beter niet kon doen, omdat ze nog te veel in de war was.

In Groenewoud, en binnenkort ook in Stokhasselt, zijn alle organisaties die in de wijk actief zijn, op een nieuwe manier gaan werken. Verantwoordelijk wethouder Auke Blaauwbroek vertelde woensdag tijdens een bezoek aan de wijk: “We ondersteunen organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld  ContourdeTwern, Thebe, maatschappelijk werk, de sociale dienst en alle anderen om te gaan samenwerken, met als doel dat er nog maar één hulpverlener bij een gezin over de vloer komt, die alle hulp coördineert. Eerst was ik vrij sceptisch over deze aanpak, omdat ik dacht dat organisaties professioneel genoeg zouden zijn om die samenwerking zelf op te pakken. Maar het bleken toch allemaal ‘eilandjes’ te zijn, die tot nu toe vooral bezig waren met hun eigen werk. We ondersteunen deze professionals nu om die samenwerking aan te gaan.”

De samenwerking bestaat nu uit een kernteam van generalisten uit elke organisatie. Dit team overlegt met elkaar welke problemen er bij een gezin spelen en de professional die bij een gezin over de vloer komt coördineert de nodige hulp, ook dat van de andere instanties die hulp bieden. Daar omheen zit een wijkteam, een grotere groep specialisten, zoals de wijkagent en de huisarts, die door het kernteam worden ingeschakeld bij problemen. Auke Blaauwbroek: “We denken vaak dat alles opgelost is als we er meer geld tegenaan zetten, terwijl een andere manier van werken de oplossing kan zijn. Deze manier van werken is nog niet officieel, het is en proef. We hopen hier van te leren, zodat we dit vanaf januari 2015 voor de hele stad kunnen invoeren.” Ralf Embrechts, directeur van MOM Tilburg: “Professionals ervaren het nu als een verrijking, omdat ze nu inzicht krijgen in elkaars werk.”

gijs bax
Gijs Bax: “Loslaten is een andere manier van vasthouden.”

Naast deze nieuwe samenwerking komt er ook meer ruimte voor burgerinitiatieven. Goede voorbeelden in de wijk zijn onder meer ‘De Ketting’ en ‘De Schatkist’. Deze projecten krijgen financiële steun van het ‘Tilburg Akkoord’, een geldpot waar drie woningcorporaties en de gemeente Tilburg geld in hebben gestopt voor initiatieven van bewoners. Ralf Embrechts: “Mensen komen hier tot bloei omdat ze gewaardeerd worden voor wat ze doen.” Auke Blaauwbroek vult aan: “Een project als de Schatkist kan financieel nooit rendabel worden, maar levert maatschappelijk en sociaal zoveel op, dat is niet in geld uit te drukken. Daarom moeten we mensen een steuntje in de rug blijven bieden.” Gijs Bax, ambtenaar: “Mensen zijn zelf goed in staat om een oplossing te vinden, ook al is het niet altijd jouw oplossing. Loslaten is een andere manier van vasthouden. Soms moet je even niks doen en mensen bewegen om zelf aan de slag te gaan. Dan komen mensen in hun kracht.”

Wat is Tilburg Akkoord?

De gemeente en de woningcorporaties TBV Wonen, WonenBreburg en Tiwos zien veel goede ideeën ontstaan in de wijk vanuit (maatschappelijke) organisaties en de bewoners die er wonen. Alleen ontbreken vaak de middelen om het idee uit te voeren. Met Tilburg Akkoord willen we samen van goede ideeën, mooie wijkresultaten maken. En vaak kunnen organisaties in de wijk en andere bewoners u helpen om uw project op te zetten.

Mobiele versie afsluiten