Site pictogram Tilburgers.nl

Proef om sneller inzicht te krijgen in arbeidsmogelijkheden van vluchtelingen

2015-09-10-De-Pont-Wilhelminapark-Goirkestraat-Werkzaamheden-nieuwe-EntreeDe komst van vele vluchtelingen naar Nederland brengt de vraag met zich mee of en hoe deze nieuwe of toekomstige inwoners aan het werk kunnen.

Vluchtelingen die nog ‘in procedure’ zitten om te beoordelen of ze mogen blijven, mogen nauwelijks aan het werk, alleen vrijwilligerswerk is voor hen een mogelijkheid. Asielzoekers die een status hebben gekregen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, moeten aan het werk. Voor hen gelden dezelfde regels als voor alle andere mensen met een bijstandsuitkering.

Op het moment is het nog erg onduidelijk welke kennis, vaardigheden, talenten en opleidingen deze mensen hebben en daarmee ook welk werk zij zouden kunnen doen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft nauwelijks informatie over de achtergrond van de mensen die zich als asielzoekers hebben aangemeld. En de ervaring uit het verleden leert daarbij, dat hoe langer het duurt voordat mensen integreren, waarbij werk een middel is, hoe moeilijker het wordt en hoe meer mensen daardoor (voorgoed) in een bijstandsuitkering belanden.

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) van Tilburg wil daarom een proef starten om sneller aan de weet te komen welke capaciteiten de mogelijk nieuwe inwoners van de stad met zich mee hebben genomen. De gemeente Tilburg wil dit samen doen met ‘ReflecT, een onderzoeksbureau dat verbonden is aan de universiteit van Tilburg (Tilburg University). ReflecT is opgezet door de Tilburgse hoogleraar Ruud Muffels. Hoogleraar arbeidsrecht Ton Wilthagen en Ronald Lievens leiden dit onderzoek.

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDeze proef behelst het ontwikkelen van een ‘Competence Card’ (competentie kaart), een persoonlijke kaart waarop een beschrijving staat van alle opleidingen, werkervaringen en vaardigheden en welke veel verder gaat dan een gebruikelijk CV (Curriculum Vitae). Deze Competence Card moet het voor werkgevers makkelijker maker om in te zien wat iemand kan en weet.

Het COA heeft toegezegd om aan de proef me te werken in Tilburg.

Mobiele versie afsluiten