Site pictogram Tilburgers.nl

Provincie gaat bijdragen aan Spoorzone

2015-09-05 116 35-70 Rail Stadspoort Interpolis Spoorzone Hall of Fame InterpolisDe Provincie Noord-Brabant wil bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed in de Spoorzone. Samen met de Gemeente Tilburg worden daarom de opties voor herbestemming en herinrichting van de Spoorzone verkend en uitgewerkt.

Dit is vastgelegd in een tienjarige samenwerkingsovereenkomst die vandaag door vertegenwoordigers van beide overheden is getekend.
Eind 2015 heeft de provincie al besloten om voor 3,5 miljoen euro subsidies te verstrekken voor de restauratie en herbestemming van de NS Werkplaats.

20150824 BKKC Spoorlaan Fiets Fietsers Brabantse Centrum voor Kunst en CultuurBij deze nieuwe samenwerking gaat om het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Maar ook het creëren van nieuwe verbindingen op het gebied van economie, mobiliteit, cultuur en sport staan in het contract. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van een mediacluster in de NS-Werkplaats. Maar ook vestiging van provinciale uitvoeringsorganisaties als BKKC, Kunstbalie en Brabant C staan op de agenda.

Henri Swinkels Gedeputeerde van Brabant @Erik van der BurgtGedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Er zijn heel veel redenen waarom de provincie hier heel graag samenwerkt met de gemeente Tilburg. Allereerst de waarde van het erfgoed in dit gebied. De ruggengraat van ons nieuwe erfgoedbeleid zijn ‘de verhalen van Brabant’, waarmee we de geschiedenis van onze provincie vertellen en een nieuwe toekomst van herbestemming en hergebruik inloodsen. Dit gebied heeft een bijzondere geschiedenis, en we vinden het mooi dat we samen met de gemeente Tilburg nu weer een stukje van het verhaal van Brabant schrijven.”

Henri Swinkels verduidelijkt: “De ontwikkelingen in de Spoorzone hebben ook waarde op het gebied van ruimtelijke inrichting, economie en mobiliteit. Het gaat om een goede combinatie van high-tech en high-touch op Tilburgse schaal, en met de specifiek Tilburgse focus van sociale innovatie. De high-touch blijkt uit het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en uit aandacht voor culturele voorzieningen en activiteiten. Al met al is dit een boeiende plek om economie en leefbaarheid een extra stimulans te geven en nieuwe stedelijkheid aan de stad én aan de provincie toe te voegen.”

2016-05-12 10361 Berend de Vries Mario Jacobs
Links Wethouder Berend de Vries met Mario Jacobs bij de opening van de Willem II Passage

Wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het gebied: “We maken in de Spoorzone een nieuw stuk stad met economische betekenis en potentie in een omgeving met grote cultuurhistorische kwaliteit. Een stevige opgave, maar door de samenwerking met de provincie vergroten we onze mogelijkheden aanzienlijk. Dat is niet alleen van groot belang voor Tilburg, maar vanwege de goede bereikbaarheid aan het spoor ook voor een veel groter deel van Brabant.”

Bij de plannen hoort tevens een gezamenlijke financieringsstrategie. Op dit moment zijn er nog geen financiële consequenties bekend van de samenwerking. Als de plannen in een verder stadium zijn, en daarvoor geld nodig is, volgen eventueel aparte voorstellen aan gemeenteraad van Tilburg en Provinciale Staten.

Mobiele versie afsluiten