Site pictogram Tilburgers.nl

PvdA wil nieuwe huisvesting voor Stichting Raakveld

De voormalige basisschool Zuiderlicht aan de Geefhuishof

Met een ‘motie actueel’, een voorstel waarbij een snel beslissing moet worden genomen door de gemeenteraad over een acuut onderwerp, springt PvdA Tilburg in de bres voor Stichting Raakveld.

De creatieve zorgwerkplaats Raakveld biedt waardevolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Nadat Raakveld in mei 2014 met spoed moest vertrekken uit het Ketelhuis aan de St. Josephstraat, vanwege verkoop van dat pand, heeft de stichting, op anti-kraakbasis, onderdak gevonden in een oude basisschool aan het Geefhuishof. Dat pand is nu eveneens door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) verkocht.

Volgens de PvdA geeft het College aan sympathie en waardering voor Raakveld te hebben maar wil zij niet overleggen over nieuwe huisvesting, omdat Raakveld geen gemeentelijk pand zou kunnen kopen of huren.

In het coalitieakkoord, dat in mei 2014 werd gesloten door D66, CDA, GroenLinks en SP, staat: “Actieve Tilburgers verdienen een overheid die ruimte schept voor het waarmaken van hun plannen en minder zelfredzame Tilburgers trekken we erbij. Dit betekent dat we ons vaker moeten afvragen of initiatieven toegevoegde waarde leveren voor de stad en de buurt in plaats van ‘mag het’ vanuit het beleid.”

De PvdA fractie roept het College op om opnieuw in overleg te gaan met Raakveld om tot overeenstemming te komen over een geschikt gemeentelijk pand op basis van een anti-kraak vergoeding en met een minimale duur van 3 jaar. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli wordt er over deze motie gestemd.

Zjef Naaijkens en Loutje Bosch zijn in 2007 begonnen met Raakveld. Ze kwamen tot het idee van een zorgtheater door hun eigen theater- en muziekpraktijk. Samen speelden ze met hun gezelschap Louter Produkties vaak voor instellingen en het speciaal onderwijs. Ze merkten toen dat het publiek, dat mee mag spelen in hun interactieve voorstellingen, vaak zijn eigen beperking overwon of over talent bleek te beschikken waar niemand nog aan gedacht had. Vanuit die gedachte startten zij een creatieve zorgwerkplaats voor mensen met een beperking. Ze vormen samen de directie van Stichting Raakveld. Ze treden beiden ook nog steeds op in het land. Meer over Stichting Raakveld.

Mobiele versie afsluiten