Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeenteraad 2010 – 2014: Beloven en waarmaken, een bloemlezing

gemeenteraadsverkiezingenVerkiezingsbeloftes zien er altijd geweldig uit in de campagnetijd, maar hebben vaak een beperkte houdbaarheidsdatum. En de kiezer weet dat ook. “Ze doen toch nooit wat ze beloven” is een veel gehoorde kritiek in verkiezingstijd. Het alternatief is, om eens na te gaan wat de Tilburgse partijen de afgelopen vier jaar hebben besloten. Welke kwesties speelden er en welke partijen waren voor of tegen een genomen beslissing. Een bloemlezing uit vier jaar Tilburgse politiek.

Gemeente Tilburg redt Willem II

W2_willem2_stadion04_logo31 mei 2010 – De gemeenteraad van Tilburg is akkoord gegaan met het plan van het college om de club financieel te helpen. De stadionhuur wordt met terugwerkende kracht vanaf 2004 verlaagd, van 1,3 miljoen naar 900.000 euro. Lees verder…

VOOR: CDA, D66, GroenLinks, Voor Tilburg, PvdA, TROTS, VVD, VSP
TEGEN: SP, Tilburgse Volkspartij

Sluiting Scryption

Scryption_000211 november 2010 – Subsidie-stop museum Scryption, waardoor dit museum over communicatie moest sluiten. Lees verder…

VOOR: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
TEGEN: Partij voor Tilburg, TVP, VSP

Ruimere tijden voor horeca in de Binnenstad

heuvel-4dec20107 februari 2011 – Het voorstel van Trots om ruimere openingstijden toe te staan in de Tilburgse binnenstad heeft een meerderheid behaald in de gemeenteraad. Café’s in het centrum mogen de hele week tot 4 uur open blijven. Daarbij wordt een zogenaamde ‘venstertijd’ ingevoerd van 2 uur tot 4 uur ‘s nachts. Tijdens deze uren mogen stappers nog wel in de kroeg blijven waar ze zijn, maar niet meer bij een andere kroeg naar binnen. Broodjeszaken en andere verkopers van etenswaren, mogen tot 5 uur open blijven. Meer hierover…

TEGEN: TVP, PvdA, CDA
VOOR: VVD, VSP, Trots, SP, Voor Tilburg, GroenLinks, D66

Afschaffing I&D-banen

productiewerk23 mei 2011 – Mensen met een I&D-baan, op dat moment 424 personen, zijn in het verleden geïndiceerd als zogenaamde ‘blijvers’, wat betekent dat deze werknemers geen uitstroommogelijkheden naar regulier werk zouden hebben. Deze I&D-ers zijn aan de slag bij instellingen in onder meer de zorg, onderwijs, kinderopvang, buurtcentra, musea, sociaal-cultureel werk en sportverenigingen. Ook werkt een groot deel bij of via de Diamant-groep. Meer hierover…

TEGEN: TVP
VOOR: CDA, D66, Fractie Franken, GroenLinks, Voor Tilburg, PvdA, SP, Trots, VVD, VSP

Raad Tilburg tegen opslag kernafval in Brabantse bodem

Nuclear_Waste_Barrels, kernafval31 oktober 2011 – Maandagavond tijdens de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad is het besluit genomen om niet mee te werken aan de ondergrondse opslag van kernafval in de bodem. Het college van B&W zal dit duidelijk moeten maken aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen. Lees verder…

TEGEN: CDA, Trots, TVP, VVD, VSP
VOOR: D66, Fractie Franken, GroenLinks, Partij voor Tilburg, PvdA, SP

Begroting 2012: Sociaal Noodfonds gesteund door meerderheid raad

armoede7 november 2011 – Auke Blaauwbroek (dan nog raadslid en fractievoorzitter van PvdA) lanceert het plan voor een Sociaal Noodfonds waarin een bedrag van €750.000,- beschikbaar komt om mensen te helpen die door alle bezuinigingen ernstig in de problemen komen. Meer hierover…

Het Sociaal Noodfonds is later bekend geworden onder de naam Ondersteuningsfonds.

VOOR: PvdA, VVD, SP, TVP, CDA, GroenLinks, D66, VSP
TEGEN: Partij voor Tilburg, Trots, Sandra Franken

Invoering Toeristenbelasting per 1 juli 2012

geld euro op zijn kant10 november 2011 – Vanwege de forse bezuinigingen en de noodzaak om meer geld in het gemeentelijke laatje te laten vloeien, wil een groot deel van de raad toeristenbelasting invoeren.

VOOR: CDA, D66, DAT, Fractie Franken, GroenLinks, PvdA, SP, VVD,
TEGEN: Partij voor Tilburg, Trots, TVP, VSP

Stappegoor: huizen met tuintjes en een XL-supermarkt

Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt zal worden gebouwd - Foto: Google Maps19 maart 2012 – Een ruime meerderheid in de raad besluit om het concept-plan voor Stappegoor, met 700 woningen en een XL-supermarkt, goed te keuren en de uitvoering hiervan over te laten aan Consortium Stappegoor. Een verdere uitwerking volgt aan het eind van het jaar.

VOOR: D66, Partij voor Tilburg, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, DAT
TEGEN: Marc Vintges (GroenLinks), TVP, SP, Trots

Nieuw-Stappegoor: plan incluis XL-supermarkt en bouwrecht Willem-II-terrein gaat door

3 december 2012 – Al maanden stond het heel hoog op de agenda bij de gemeente Tilburg, herziening van plannen betreffende het Stappegoorgebied. Uiteindelijk was er wel geringe verdeeldheid in de coalitie toen het op hoofdelijke stemming aankwam. Meer hierover…

TEGEN: DAT, Partij voor Tilburg, SP, Trots, TVP, Sjef Robben (CDA), Bram Keijsers (D66), Marc Vintges (GroenLinks)
VOOR: PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks

Winterparadijs Udenhout gaat toch door, ondanks de raad

Winterparadijs Udenhout - Foto: http://winterparadijs.hyves.nl24 oktober 2012 – Stichting Winterparadijs Udenhout, een burgerinitiatief dat voor de Udenhoutse jeugd een schaatsbaan wilde aanleggen, kwam nog 5.000 euro tekort op en begroting van 60.000 euro. Daarom vroeg de organisatie aan de gemeente een garantstelling: als het bedrag alsnog niet nodig bleek, zou de gemeente het onmiddellijk weer terugkrijgen. Dit voorstel werd door een krappe meerderheid afgewezen. Dankzij een aantal ondernemers, die verontwaardigd waren over deze beslissing, kwam de schaatsbaan er dat jaar alsnog. Verder lezen…

VOOR: D66, CDA, SP, TVP, DAT
TEGEN: PvdA, VVD, Trots, GroenLinks, Partij voor Tilburg

Raad Tilburg wil legale wietteelt

Gereguleerde wietteelt: straks gewoon als plant in de achtertuin? 3 december 2012 – Oscar Dusschooten (VVD) stelt voor om bij minister Ivo Opstelten (VVD) te pleiten voor gelegaliseerde wietteelt, gecontroleerd door de gemeente.

Burgemeester Noordanus moet bij minister Opstelten pleiten voor gereguleerde wietteelt

18 maart 2013 – Vervolgens ontvangt de raad op 4 februari een brief van Minister Opstelten waarin hij burgemeesters oproept om hun recente plannen op het gebied van wietteelt bij hem in te dienen vóór 1 april 2013, opdat hij deze van een juridisch kader kan voorzien.

In beide raadsvergaderingen waren de stemverhoudingen hetzelfde. Meer hierover…

VOOR: Trots, D66, PvT, VVD, GroenLinks, PvdA, SP
TEGEN: CDA, TVP, DAT

Krappe meerderheid voor verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wier

publieke tribune Jan Wier Novadic Kentron5 februari 2013 – De publieke tribune zat afgeladen vol tijdens de raadsvergadering van 4 februari. Buurtbewoners van Jan Wier waren in grote getale aanwezig, gewapend met een spandoek en helium-ballonnen, om getuige te zijn van de discussie en de beslissing over de verhuizing van enkele afdelingen van Novadic-Kentron naar Jan Wier, waar GGZ Breburg eind dit jaar weggaat. Novadic-Kentron wil daar cliënten helpen die medicinale heroïne en methadon verstrekt krijgen. De buurtbewoners zijn daar fel op tegen, omdat zij vrezen voor de veiligheid van henzelf en hun kinderen.

Het voorstel wordt hoofdelijk in stemming gebracht en met 23 voor- en 22 tegenstemmen aangenomen.

VOOR: Bram Keijsers (D66), Bas Wilthagen (PvdA), Mieke Heuvelmans-van Leuven (D66), Mirjam Antonise (PvdA), Ali Yenice (GroenLinks), Marcel Van den Hoven (CDA), Charlotte Stalpers-van de Beek (CDA), Maarten van den Tillaart (CDA), Sjef Robben (CDA), Gabe van der Zee (PvdA, Kenan Baydar (PvdA), Willem Bongaarts (PvdA), Orkun Baytemir (PvdA), Tine van de Weijer (PvdA), Arjan Pronk (PvdA), Eric Logister (D66), Jan Esman(PvdA), Mayke Kikstra (PvdA), Paulus Oerlemans (GroenLinks), Marc Vintges (GroenLinks), Ruud van Esch (D66), Peter van Gool (D66), Joris Bengevoord (GroenLinks).

TEGEN: Camiel Seij (TVP), Niels Verschuuren (VVD), Corrie Laming (SP), Rebecca Pol (Partij voor Tilburg), Loes Dielissen (TVP), Frans van Dommelen (TVP), Oscar Dusschooten (VVD), Hans Kokke (SP), Leendert Florusse (pvdA), Joost van Huijgevoort (DAT), Ans Bertens (Trots), Joost van Puijenbroek (Trots), Marie-Thérèse Blomme (CDA), Jan Heijman (VVD), Bart van de Camp (SP), John van Gorp (Trots), Jacqueline Gerssen (VVD), Nell Schoenmakers (VSP), René Spieringhs (SP), Jakob Borgesius (VVD), Marko van Dalen (VVD), Cécile Franssen (VVD).

Willem II krijgt geen huurverlaging voor het stadion

W2_willem2_stadion0819 maart 2013 – De SP en de Partij voor Tilburg (PvT) hebben maandag in de gemeenteraads-vergadering een voorstel (motie) ingebracht, waarin nadrukkelijk is vastgelegd dat Willem II geen huurverlaging krijgt voor het voetbalstadion. Deze motie werd ingebracht naar aanleiding van een brief van het bestuur van Willem II, dat de voetbalclub misschien opnieuw in financiële problemen dreigde te komen. Verder lezen…

TEGEN: CDA, D66, VVD
VOOR: DAT, GroenLinks, PvdA, SP, Trots, TVP

Weerstand ondernemers detailhandel tegen nieuwe detailhandelsvisie

frank-reestman-winkel4 en 24 juni 2013 – Het college van B&W komt met een nieuw beleid voor de detailhandel in de stad. Niet zozeer omdat de oude visie al aan vervanging toe was, maar om grote winkels aan de rand van de stad mogelijk te maken, zoals een XL-supermarkt op Stappegoor. Deze staat als enige met name genoemd in de nieuwe detailhandelsvisie. Meer hierover…

VOOR: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD
TEGEN: DAT, Partij voor Tilburg, SP, Trots, TVP

Ruime meerderheid van de raad tegen boren naar schaliegas

Winning Schaligas - Afbeelding: afp/cuadrilla10 september 2013 – In de raadsvergadering dienden de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en SP een motie (voorstel) in om proefboringen naar schaliegas niet toe te laten op Tilburgs grondgebied. De aanleiding van deze motie was een oproep van de lokale partij ‘Balans’ uit Boxtel. Het verzoek tot “het op SLOT doen van de deur naar SCHALIEGAS boringen!” heeft deze fractie naar alle gemeenteraden en de provincie Noord-Brabant verstuurd. Verder lezen…

VOOR: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Trots, VSP
TEGEN: TVP, VVD

Mobiele versie afsluiten