Site pictogram Tilburgers.nl

Raad laat Tilburgers opnieuw aan het woord over bezuinigingen

raadzaal Burgers aan het woordOp maandag 28 maart zijn Tilburgers aan het woord in de raadzaal…..

Op maandag 28 maart organiseert de gemeenteraad een hoorzitting over de bezuinigingen die de gemeente de komende jaren moet doorvoeren. Het gaat om een bedrag van 53 miljoen euro.

Bij zo’n ingrijpende operatie wil de raad de bewoners van de stad nog een keer aan het woord laten. Na de stadsdebatten die op 26 februari werden gehouden, is daarom iedereen deze keer welkom tijdens een speciale hoorzitting in de raadzaal. Het woord is dan aan individuele burgers en belangenvertegenwoordigers van instellingen en organisaties. De raadsleden gaan niet met elkaar in discussie maar luisteren en stellen vragen wanneer ze behoefte hebben aan meer informatie.

Het college van Burgemeester & Wethouders, dat verantwoordelijk is voor de bezuinigingsvoorstellen aan de raad, heeft deze week een zogeheten ‘koersdocument’ over de bezuinigingsoperatie van 53 miljoen opgesteld. Het woord zegt het al, een document dat aangeeft welke koers het op zou kunnen met die bezuinigingen. Dus geen kant en klaar en afgerond voorstel maar een inventarisatie van mogelijke bezuinigingen. Dit koersdocument staat centraal tijdens de hoorzitting van de raad op 28 maart. Het is de bedoeling dat wie meedoet aan die hoorzitting, vantevoren dit koersdocument goed leest. Insprekers kunnen daar dan op reageren of aanvullende ideeën aandragen. Dit koersdocument is vanaf vrijdagmiddag 18 maart in te zien en te downloaden via www.tilburg.nl of op te vragen bij de raadsgriffie, telefoonnummer: 013 542 8284; e-mail: info.raadsgriffie@tilburg.nl Aanmelden kan tot en met woensdag 23 maart.

Gemeenteraad van 7 februari 2011
.....en luisteren de raadsleden.

De hoorzitting vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis en begint om 9.00 uur. Hoe lang de hoorzitting duurt, hangt af van het aantal insprekers. De raad heeft er in principe de hele dag voor uitgetrokken. De insprekers worden ingedeeld per onderwerp; bijvoorbeeld verkeer, wijkvoorzieningen, sport. Die indeling is op 24 maart bekend. Wie zich heeft aangemeld, krijgt bericht over het tijdblok waarin hij of zij aan de beurt is en over de beschikbare spreektijd. Deze indeling zal dan ook op www.raadtilburg.nl worden gepubliceerd.

Uiteraard is iedereen die zelf niet inspreekt, maar wel wil komen luisteren en kijken, welkom tijdens de hoorzitting. Ook is op www.raadtilburg.nl is de hoorzitting live mee te luisteren.

Na de hoorzitting van 28 maart begint voor de raadsfracties het grote nadenken. Zij beschikken dan over het koersdocument van het college, waarin staat welke kant het met de bezuinigingen op kan. Ook weten ze dan in grote lijnen hoe er in de stad over de bezuinigingen wordt gedacht. Genoeg materiaal dus om huiswerk te maken. Daarvoor heeft de raad de tijd tot maandag 11 april. Dan gaat de raad in debat over de invulling van de 53 miljoen aan bezuinigingen. De uitkomsten van het bezuinigingsdebat neemt het college mee voor het opstellen van de begroting voor de komende jaren. Dat gebeurt deze zomer. In het najaar, wanneer de raad de begroting voor 2012 en de jaren daarna behandelt, wordt er een streep gezet onder de discussie en is de invulling van de bezuinigingen definitief bekend.

 

Mobiele versie afsluiten