Site pictogram Tilburgers.nl

Raad van State geeft bewoners Reeshof gelijk en haalt streep door plan Vossenberg West II

Het bestemmingsplan voor Vossenberg West II, dat de Tilburgse gemeenteraad eerder op 27 oktober 2008 had goedgekeurd en daarna is goedgekeurd door het college van de provincie Noord-Brabant, is gisteren, 22 december 2010, naar de prullenbak verwezen door de uitspraak van de Raad van State. De zitting hiervoor was gehouden op 5 oktober 2010.

Het belangrijkste deel uit dat plan betreft een zogenaamde ‘langszijhaven’ in het Wilhelminakanaal, waar binnenvaartschepen hun containers kunnen lossen voor verder vervoer over de weg. Deze nieuwe containeroverslag is volgens de gemeente Tilburg nodig, omdat de huidige overslag in Loven te klein is voor de toekomst. Bovendien zou de nieuwe, grotere overslag behoorlijk wat extra werkgelegenheid opleveren voor Tilburg. Ook is er in het plan plaats voor een flink aantal nieuwe bedrijven.

Bewoners van de Reeshof, verenigd in bewonersvereniging ‘De 7 Eilanden’, hebben bezwaar gemaakt tegen dit bestemmingsplan, met als belangrijkste argument de verwachte geluidsoverlast. De vereniging verwacht vooral veel geluidsoverlast van toekomstige bedrijven die zich in de buurt van de nieuwe overslaghaven zullen vestigen. Bovendien vreest de vereniging dat de nog aan te leggen Noordwesttangent nog extra geluidsoverlast zal veroorzaken. De gemeente Tilburg stelt hier tegenover dat er in het plan ook een aarden geluidswal van 10 meter hoog is opgenomen om deze geluidsoverlast te voorkomen.

De haven in Loven wordt te klein voor alle containers die van schepen komen en die door vrachtwagens verder worden vervoerd.

In het bestemmingsplan is de gemeente uitgegaan van verkeerde geluidsnormen. Voor een stadswijk mag het geluid in decibel (dB) hoger liggen dan voor een rustige buitenwijk. Zo liggen voor een stadswijk de waarden voor de dag op 50 dB, in de avond op 45 dB en ’s nacht op maximaal 40 dB. Voor een buitenwijk is het toegestane lawaai maximaal 45 dB overdag, 40 dB ’s avonds en 35 dB ’s nachts. Ten onrechte, zo stelt de rechter, is uitgegaan van de Reeshof als een stadswijk, terwijl het een rustige buitenwijk is. Om geluidsoverlast tegen te gaan heeft de gemeenteraad wel een geluidbeheerplan opgesteld, maar hoe dit plan zal worden nageleefd staat er niet in en het biedt geen garantie.

Voor de Raad van State is het beroep van de bewonersvereniging ‘De 7 Eilanden’ gegrond en de rechter vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van 19 mei 2009.

De uitspraak heeft volgens wethouder Joost Möller (Ruimtelijke Ordening) grote financiële én economische consequenties: “Ik ben echt verbijsterd. In haar betoog onderschrijft de Raad van State de behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties en ook de locatie van zwaaikom en containerterminal wordt niet ter discussie gesteld. De vraag naar grootschalige logistiek georiënteerde kavels is, ondanks de economische crisis, groot in Tilburg. De gemeente was met een paar grote bedrijven al in vergevorderde onderhandelingen tot de verkoop van bedrijfsgrond. Deze nieuwe bedrijven zouden de stad Tilburg in deze economisch mindere tijd veel nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.  Wij nemen de tijd om de uitspraak van de Raad van State goed te bestuderen en de consequenties in beeld te brengen. Wij schakelen de hulp in van juridische experts op het gebied van milieu die ons kunnen helpen om de opgelopen schade te repareren. De gemeente zal alles op alles zetten om zo spoedig als mogelijk de ontwikkeling doorgang te laten vinden.”

Mobiele versie afsluiten