Site pictogram Tilburgers.nl

Raad van State: Kappen boom (vijfsprong) is omkeerbare situatie.

In een uiterst ingewikkeld geformuleerd artikel vindt de gemeente, en daarin gaat de Raad van State ook in mee, dat een boom, een gebruiksartikel is, dat wel even vervangen kan worden.

Voor de liefhebbers van onduidelijk en archaisch nederlands, het volgende complete artikel wat de instemming krijgt van de Raad van State:

De Vijfsprong is onderdeel van het door de gemeenteraad van Tilburg bij besluit van 8 december 1986 aangewezen beschermd stadsgezicht “Nieuwlandstraat/Oude Markt e.o.”. In de aan dit besluit ten grondslag liggende redengevende omschrijving en de bijbehorende tekening zijn met name de bebouwing en de bebouwingsstructuur in het aangewezen gebied beschermwaardig geacht.

Naar het college ter zitting heeft gesteld, worden, als gevolg van het kappen van de Zilveresdoorn, de gevels van de aan De Vijfsprong gelegen monumentale bebouwing beter zichtbaar. Verder zal het vervangen van de bestrating en de lichtmast er volgens het college toe bijdragen dat een zo uniform mogelijk gebruik van materialen in de binnenstad ontstaat.

Gelet hierop, geeft het in hoger beroep aangevoerde, zelfs indien wordt aangenomen dat de Zilveresdoorn, de bestrating van De Vijfsprong, het Hiroshima-monument, de Ginkoboom en de lichtmast tot het beschermd stadsgezicht behoren, geen grond voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans uiteindelijk zal blijken dat de monumentenvergunning niet had mogen worden verleend.

Nu voorts niet is gebleken dat het vervangen van de bestrating, het verplaatsen van de bestaande lichtmast en het plaatsen van een nieuwe lichtmast niet ongedaan kunnen worden gemaakt, indien dat wel gebeurt, geeft hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd geen grond voor het oordeel dat een onomkeerbare situatie zal ontstaan, indien daarmee niet wordt gewacht tot de Afdeling uitspraak heeft gedaan op het hoger beroep.

Volledige uitspraak van de Raad van State

Mobiele versie afsluiten