Site pictogram Tilburgers.nl

Raadsleden mogen vragen niet eerst naar de media sturen

vertrouwelijkIn de besloten, vertrouwelijke vergadering van ‘het Presidium’ (alle fractie-voorzitters van de gemeenteraad) zal donderdag 12 juni een discussie gevoerd worden over de omgangsvormen van de raadsleden en het bestuur (het college). Deze omgangsvormen zijn in 2010 ingesteld door interim-burgemeester Ivo Opstelten.

Als een raadslid een opmerking heeft over het gedrag of de integriteit van een collega‐raadslid of van een andere bestuurder, dan mag hij of zij die opmerkingen niet via de media naar buiten brengen, maar moet dit eerst met het betrokken raadslid of de betrokken bestuurder worden besproken. Als dat niet helpt, dan moet het probleem eerst met iemand van de griffie (de ondersteunende afdeling van de raad) worden besproken. Als de kwestie daarmee niet is opgelost, moet dit in het presidium aan de orde worden gesteld. Pas als blijkt dat de kwestie niet langs deze weg kan worden opgelost, kan er aanleiding zijn om hiermee naar buiten te treden.

Schriftelijke vragen behoren eerst aan de griffie te worden voorgelegd, voordat deze naar de pers gaan. De griffie wil eerst bekijken of de vraag gesteld kan en mag worden. Hierbij let de griffie op: onvolkomenheden, of het onderwerp al op een of andere manier op de politieke agenda is geplaatst en of de integriteit van een raadslid of een collegelid (wethouder of burgemeester) in het geding is. Bij twijfel beslist de burgemeester, als voorzitter van de raad of de vragen toegestaan kunnen worden. Pas na beoordeling door de griffie mogen deze vragen via de media naar buiten gebracht worden.

 

Mobiele versie afsluiten