Site pictogram Tilburgers.nl

Raakveld en rap bij inspraakavond Perspectiefnota 2015

zjef naaijkens
Zjef Naaijkens, namens stichting Raakveld

Maandag 1 september in Villa de Vier Jaargetijden werd een inspraakavond gehouden waar inwoners hun ideeën en suggesties konden inbrengen voor de Perspectiefnota 2015. In de Perspectiefnota, die op 15 september door de gemeenteraad wordt vastgesteld, komen de plannen voor het komende jaar te staan.

Eén van de insprekers van deze avond was Zjef Naaijkens, die al ruim zeven jaar met stichting Raakveld, een creatieve zorgwerkplaats, dagbesteding biedt aan (jonge) mensen. Dit voorjaar heeft stichting Raakveld haar vertrouwde stek in het Duvelhok aan de St. Josephstraat moeten verlaten en vorige maand werd de nieuwe locatie, in het Geefhuishof, feestelijk geopend.

Zjef Naaijkens: “We zijn erg blij met deze locatie en ook de buurt heeft ons goed ontvangen; buurtbewoners nemen deel aan onze maaltijden op donderdagavond en er is overleg met buurthuis De Spil. De ruimte is ook beschikbaar voor buurtgerichte activiteiten. We betalen nu alleen de energiekosten. Maar half mei 2015 zouden we er alweer uit moeten. We willen graag de mogelijkheid om in ieder geval 5 jaar te mogen blijven, of permanent tegen een maatschappelijk huurtarief.”

De laatste twee minuten van zijn spreektijd gaf hij aan Ludo, die de zaal verraste met een muzikaal optreden.

Mobiele versie afsluiten